Search form

لُوقَا 22:12

12وْهُوَ بَاشْ يْوَرِّيكُمْ بِيتْ كْبِيرَة فِي الطَّاقْ الفُوقَانِي فِيهَا دْبَشْ وْحَاضْرَة، فِي البِيتْ هَاذِيكَا حَضّْرُولْنَا عْشَاء عِيدْ الفِصْحْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index