Search form

لُوقَا 22:26

26آمَا إِنْتُومَا مَا يِلْزِمْشْ الشَّيْء هَاذَا يْكُونْ مَا بِينَاتْكُمْ. بِالعَكْسْ خَلِّي الكْبِيرْ فِيكُمْ يْكُونْ كِيفْ الصْغِيرْ، وِلِّي يْقُودْ كِيفْ الِّي يِخْدِمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index