Search form

لُوقَا 22:37

37 رَانِي نْقُولِلْكُمْ الِّي لاَزِمْ يْتِمْ الِّي تِكْتِبْ عْلِيَّ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: "وْحِسْبُوهْ وَاحِدْ مِالمُجْرْمِينْ" رَاهِي الحَاجَاتْ الِّي تْكِتْبِتْ عْلِيَّ لاَزِمْهَا اتِّمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index