Search form

لُوقَا 22:42

42وْقَالْ: «يَا بَابَا كَانْ تْحِبْ بَعِّدْ عْلِيَّ كَاسْ المُرْ هَاذَا، آمَا خَلِّي يْكُونْ الشَّيْء الِّي تْحِبْ عْلِيهْ إِنْتِ، مُوشْ الِّي نْحِبْ عْلِيهْ آنَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index