Search form

لُوقَا 23:25

25وْسَيِّبْ بَارَابَاسْ الِّي كَانْ فِي الحَبْسْ بِسْبَبْ الخُوضَة وِالقَتْلْ: هَاذَاكَا الِّي طَلْبُوا بَاشْ يِتْسَيِّبْ. وْسَلِّمْ يَسُوعْ بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيهْ كِيفْ مَا حَبُّوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index