Search form

لُوقَا 23:29

29هَاوْ بَاشْ تْجِي أَيَّامَاتْ وَقْتِلِّي النَّاسْ يْقُولُوا: "صَحَّة لِلِّي مَا ضْنَاوْشْ وِلِلكْرُوشْ الِّي مَا وِلْدِتْشْ وِالسْدُورْ الِّي مَا رَضّْعِتْشْ."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index