Search form

لُوقَا 23:49

49وِلِّي يَعْرْفُوهْ الكُلْهُمْ بْمَا فِيهُمْ النْسَاء الِّي تَبّْعُوهْ مِالجَلِيلْ، كَانُوا وَاقْفِينْ يِتْفَرّْجُوا مِالبْعِيدْ عْلَى الشَّيْء الِّي صَارْ الكُلُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index