Search form

لُوقَا 24:23

23وْمَا لْقَاوْشْ الجُثَّة مْتَاعُو، رَجْعُوا وْقَالُولْنَا الِّي هُومَا شَافُوا رُؤْيَا مْتَاعْ زُوزْ مْلاَيْكَاتْ يْقُولُوا عْلِيهْ الِّي هُوَ حَيْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index