Search form

لُوقَا 3

يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

(مَتَّى ‏3‏:‏1‏-12؛ مَرْقُسْ ‏1‏:‏1‏-8؛ يُوحَنَّا ‏1‏:‏19‏-28)

1وْبَعْدْ خُمْسْتَاشِنْ سْنَة مِلِّي وَلَّى طِيبَارْيُوسْ هُوَ القَيْصَرْ، وَقْتِلِّي كَانْ بِيلاَطُسْ البُنْطِي الوَالِي مْتَاعْ مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة، وْهِيرُودُسْ الوَالِي مْتَاعْ الجَلِيلْ. وْخُوهْ فِيلِيبُّسْ الوَالِي مْتَاعْ إِيطُورِيَّة وْجِيهِةْ تْرَاخُونِيتِسْ، وْلِيسَانْيُوسْ وَالِي الأَبِلِّيَّة. 2وْفِي الوَقْتْ هَاذَا كَانُوا حَنَّانْ وْقِيَافَا هُومَا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، جَاتْ كِلْمِةْ اللهْ لْيُوحَنَّا وِلْدْ زَكَرِيَّا وَقْتِلِّي كَانْ فِي الخْلاَء. 3يَاخِي مْشَى لِلبْقَايِعْ الكُلْهَا الِّي بِجْنَبْ نَهْرْ الأُرْدُنْ يْنَادِي فِي النَّاسْ لِلمَعْمُودِيَّة مْتَاعْ التَّوْبَة بَاشْ ذْنُوبْهُمْ تِتْغْفِرْ. 4- كِيمَا تِكْتِبْ فِي كْتَابْ النَّبِي إِشَعْيَاءْ:

صُوتْ يْنَادِي فِي الخْلاَء:

حَضّْرُوا طْرِيقْ الرَّبْ،

وْخَلُّوا الثْنَايَا مْتَاعُو تِتْسْوَى.

5الوِدْيَانْ الكُلْهُمْ بَاشْ يِتْرِدْمُوا

وِالجْبَالْ الكُلْهُمْ يِسْهَالُوا

الثْنَايَا المْعَوّْجِينْ يِصْوَابُوا

وِالبْلاَيِصْ الوَاعْرِينْ يِسْهَالُوا.

6وِالنَّاسْ الكُلْ بَاشْ يْشُوفُوا خَلاَصْ اللهْ.

7كَانْ يْقُولْ لِلنَّاسْ الِّي جَاوْهْ بَاشْ يِتْعَمّْدُوا عْلَى يْدِيهْ: «يَا وْلاَدْ اللْفَاعِي، شْكُونْ الِّي نَبِّهْكُمْ بَاشْ تُهْرْبُوا مِنْ الغَضَبْ الِّي جَايْ مْتَاعْ اللهْ؟ 8أَعْمْلُوا حَاجَاتْ تْوَرِّي الِّي إِنْتُومَا تُبْتُوا بِالحَقْ وْمَا تْبْدُوشْ تْقُولُوا فِي قْلُوبْكُمْ: "أَحْنَا وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ، رَانِي نْقُلْكُمْ الِّي اللهْ قَادِرْ بَاشْ يَعْمِلْ مِالحْجَرْ هَاذَا وْلاَدْ لْإِبْرَاهِيمْ." 9الفَاسْ تَوَّا مَحْطُوطْ عْلَى عْرُوقْ الشَّجَرْ، الشَّجْرَة الِّي مَا تْجِيبِشْ غَلَّة بَاهْيَة تِتْقَصْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ.» 10يَاخِي سِأْلُوهْ النَّاسْ: «إِمَّالاَ آشْ نَعْمْلُوا؟» 11جَاوِبْهُمْ: «الِّي عَنْدُو لِبْسْتِينْ يَعْطِي لِلِّي مَا عِنْدُوشْ، وِلِّي عَنْدُو مَاكْلَة يَعْطِي لِلِّي مَاعَنْدُوشْ زَادَا.» 12وْجَاوْهْ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ زَادَا بَاشْ يِتْعَمّْدُوا وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ، وْإِحْنَا شْنُوَّة نَعْمْلُوا؟» 13قَالِلْهُمْ: «مَا تَاخْذُوشْ أَكْثِرْ مِلِّي قَالُولْكُمْ عْلِيهْ.» 14وْسِأْلُوهْ جْمَاعَة مِالعَسْكِرْ: «وْإِحْنَا شْنُوَّة نَعْمْلُوا؟» جَاوِبْهُمْ: «مَا تِتْهْمُوشْ حَتَّى حَدْ بِالكِذْبْ وْمَا تْفُكُّوشْ فْلُوسْ النَّاسْ بِالقُوَّة، وِاقْتَنْعُوا بِشْهَارِيكُمْ.»

15النَّاسْ الكُلْ كَانُوا يِسْتَنُّوا فِي المَسِيحْ وْيِسْأْلُوا فِي رْوَاحْهُمْ عْلَى يُوحَنَّا: «زَعْمَة هُوَ المَسِيحْ؟» 16جَاوِبْ يُوحَنَّا وْقَالْ لِلنَّاسْ الكُلْ: «آنَا نْعَمِّدْكُمْ بِالمَاء، آمَا الِّي بَاشْ يْجِي بَعْدِي رَاهُو أَقْوَى مِنِّي، وْآنَا مَا نِسْتْحَقِّشْ نْحِلْلُو خْيُوطْ صَنْدَالُو، هُوَ بَاشْ يْعَمِّدْكُمْ بِالرُّوحْ القُدُسْ وْبِالنَّارْ. 17وِيْهِزْ البَالَة مْتَاعْ اللُّوحْ فِي يِدُّو وِيْصَفِّي الصَّابَة فِي القَاعَة، يْلِمْ القَمْحْ فِي المَخْزِنْ، آمَا التْبِنْ رَاهُو يَحْرْقُو بْنَارْ مَا تَطْفَاشْ.» 18وِبَّرْشَة حَاجَاتْ أُخْرِينْ كَانْ يِنْصَحْ فِي النَّاسْ وِيْبَشِّرْ فِيهُمْ. 19وْيُوحَنَّا وَبِّخْ المَلِكْ هِيرُودُسْ بِسْبَبْ هِيرُودِيَّة مَرْتْ خُوهْ وْبِسْبَبْ الحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي عْمَلْهَا. 20وِزْيَادَة عْلَى الحَاجَاتْ الخَايْبِينْ الِّي عْمَلْهُمْ زَادْ رْبَطْ يُوحَنَّا فِي الحَبْسْ.

مَعْمُودِيِّةْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏3‏:‏13‏-17؛ مَرْقُسْ ‏1‏:‏9‏-11)

21وْبَعْدْ مَا النَّاسْ الكُلْ تْعَمّْدُوا زَادْ يَسُوعْ تْعَمِّدْ، وَقْتِلِّي صَلَّى السْمَاءْ تْحَلِّتْ 22- وِهْبَطْ عْلِيهْ الرُّوحْ القُدُسْ فِي هَيْئِةْ يْمَامَة، وْجَا صُوتْ مِالسْمَاءْ يْقُولْ: «إِنْتِ إِبْنِي الِّي نْحِبُّو وْآنَا فَرْحَانْ بِيكْ.»

أَصْلْ يَسُوعْ المَسِيحْ

(مَتَّى ‏1‏:‏1‏-17)

23وْكِبْدَا يَسُوعْ خِدْمْتُو كَانْ عُمْرُو تَقْرِيبْ ثْلاَثِينْ سْنَة وْكَانْ مَعْرُوفْ الِّي هُوَ وِلْدْ يُوسُفْ وِلْدْ هَالِي: 24وِلْدْ مَتْثَاتْ وِلْدْ لاَوِي وِلْدْ مَلْكِي وِلْدْ يَنَّا، وِلْدْ يُوسُفْ، 25وِلْدْ مَتَّاثِيَا وِلْدْ عَامُوصْ وِلْدْ نَاحُومْ، وِلْدْ حَسْلِي وِلْدْ نَجَّايْ، 26وِلْدْ مَآثْ وِلْدْ مَتَّاثِيَا، وِلْدْ شِمْعِي وِلْدْ يُوسُفْ وِلْدْ يَهُوذَا، 27وِلْدْ يُوحَنَّا، وِلْدْ رِيسَا وِلْدْ زَرُبَّابِلْ، وِلْدْ شَأَلْتِئِيلْ وِلْدْ نِيرِي، 28وِلْدْ مَلْكِي وِلْدْ أَدِّي، وِلْدْ قُصَمْ وِلْدْ ألْمُودَامْ وِلْدْ عِيرْ، 29وِلْدْ يُوسِي، وِلْدْ أَلِيعَازَرْ وِلْدْ يُورِيمْ، وِلْدْ مَتْثَاتْ وِلْدْ لاَوِي، 30وِلْدْ شَمْعُونْ وِلْدْ يَهُوذَا، وِلْدْ يُوسُفْ وِلْدْ يُونُسْ، وِلْدْ أَلِيَاقِيمْ، 31وِلْدْ مَلَيَا وِلْدْ مَيْنَانْ، وِلْدْ متَّاثَا وِلْدْ نَاثَانْ، وِلْدْ دَاوُدْ، 32وِلْدْ يَسَّى وِلْدْ عُوبِيدْ وِلْدْ بُوعَزْ، وِلْدْ سَلْمُونْ وِلْدْ نَحْشُونْ، 33وِلْدْ عَمِّينَادَابْ وِلْدْ أَدْمِي وِلْدْ عَرْنِي وِلْدْ حَصْرُونْ، وِلْدْ فَارِصْ وِلْدْ يَهُوذَا، 34وِلْدْ يَعْقُوبْ وِلْدْ إِسْحَاقْ، وِلْدْ إِبْرَاهِيمْ وِلْدْ تَارَحْ، وِلْدْ نَاحُورْ، 35وِلْدْ سَرُوجْ وِلْدْ رَعُو وِلْدْ فَالَجْ، وِلْدْ عَابِرْ وِلْدْ شَالَحْ 36وِلْدْ قِينَانْ وِلْدْ أَرْفَكْشَادْ، وِلْدْ سَامْ وِلْدْ نُوحْ، وِلْدْ لاَمَكْ 37وِلْدْ مَتُوشَالَحْ وِلْدْ أَخْنُوخْ وِلْدْ يَارِدْ، وِلْدْ مَهْلَلْئِيلْ وِلْدْ قِينَانْ، 38وِلْدْ أَنُوشْ وِلْدْ شِيثْ، وِلْدْ آدَمْ إِبْنْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index