Search form

لُوقَا 3:7

7كَانْ يْقُولْ لِلنَّاسْ الِّي جَاوْهْ بَاشْ يِتْعَمّْدُوا عْلَى يْدِيهْ: «يَا وْلاَدْ اللْفَاعِي، شْكُونْ الِّي نَبِّهْكُمْ بَاشْ تُهْرْبُوا مِنْ الغَضَبْ الِّي جَايْ مْتَاعْ اللهْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index