Search form

لُوقَا 3:8

8أَعْمْلُوا حَاجَاتْ تْوَرِّي الِّي إِنْتُومَا تُبْتُوا بِالحَقْ وْمَا تْبْدُوشْ تْقُولُوا فِي قْلُوبْكُمْ: "أَحْنَا وْلاَدْ إِبْرَاهِيمْ، رَانِي نْقُلْكُمْ الِّي اللهْ قَادِرْ بَاشْ يَعْمِلْ مِالحْجَرْ هَاذَا وْلاَدْ لْإِبْرَاهِيمْ."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index