Search form

لُوقَا 3:9

9الفَاسْ تَوَّا مَحْطُوطْ عْلَى عْرُوقْ الشَّجَرْ، الشَّجْرَة الِّي مَا تْجِيبِشْ غَلَّة بَاهْيَة تِتْقَصْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index