Search form

لُوقَا 5:14

14 وْوَصَّاهْ يَسُوعْ وْقَالُّو: «مَا تْقُولِشْ لْحَتَّى حَدْ. آمَا إِمْشِي لِلكَاهِنْ خَلِّيهْ يْشُوفِكْ، وْقَدِّمْ القُرْبَانْ الِّي أْمَرْ بِيهْ مُوسَى، بَاشْ يْكُونْ الشَّيْء هَاذَا شْهَادَة لِيهُمْ الِّي إِنْتِ تِشْفِيتْ مِالمْرَضْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index