Search form

لُوقَا 5:30

30يَاخِي الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ تْغَشَشُوا عْلَى تْلاَمِذْةْ يَسُوعْ وْقَالُوا: «عْلاَشْ تَاكْلُوا وْتُشْرْبُوا مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index