Search form

لُوقَا 6

النِّقَاشْ عْلَى نْهَارْ السِّبْتْ

1وْفِي سِبْتْ مِالأَسْبَاتْ تْعَدَّى يَسُوعْ وُسْطْ الزَّرْعْ وِتْلاَمِذْتُو كَانُوا يْنَحِّيوْ فِي السْبُولْ وْيَاكْلُوا فِيهْ. 2- آمَا ثَمَّة جْمَاعَة مِالفَرِّيسِيِّينْ قَالُوا: «عْلاَشْ تَعْمْلُوا فِي حَاجَاتْ مَمْنُوعْ بَاشْ تِتْعْمَلْ فِي نْهَارْ السِّبْتْ؟» 3- جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ شْنُوَّة الِّي عَمْلُو دَاوُدْ وِالنَّاسْ الِّي مْعَاهْ وَقْتِلِّي جَاعُوا؟ 4- كِيفَاشْ دْخَلْ لْبِيتْ اللهْ وِكْلَى مِنْ خُبْزْ القُرْبَانْ وِلِّي الكُهَّانْ بَرْكَة عِنْدْهُمْ الحَقْ بَاشْ يَاكْلُوهْ وْزَادْ عْطَى لِلِّي مْعَاهْ.» 5وْمِنْ بَعْدْ قَالِلْهُمْ: «رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ الِّي نُحْكُمْ فِي نْهَارْ السِّبْتْ.»

رَاجِلْ يِدُّو يَابْسَة يِتْشْفَى

(مَتَّى ‏12‏:‏9‏-14؛ مَرْقُسْ ‏3‏:‏1‏-6)

6وْفِي سِبْتْ آخَرْ دْخَلْ يَسُوعْ لِلمَجْمَعْ وِبْدَا يْعَلِّمْ، وْكَانْ مُوجُودْ الغَادِي رَاجِلْ يِدُّو اليْمِينْ يَابْسَة. 7بْدَاوْا الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ يْرَاقْبُوا فِي يَسُوعْ ثَمَّاشْ مَا يِشْفِي الرَّاجِلْ هَاذَا فِي نْهَارْ السِّبْتْ وْهَكَّا يْنَجّْمُوا يِتْهْمُوهْ. 8وِعْرَفْ يَسُوعْ نِيِّةْ قْلُوبْهُمْ وْقَالْ لِلرَّاجِلْ الِّي يِدُّو يَابْسَة: «قُومْ وْآقِفْ فِي الوُسْطْ.» يَاخِي قَامْ وِوْقُفْ الغَادِي. 9يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «نِسْإِلْكُمْ سُؤَالْ: آمَا خِيرْ نَعْمْلُوا الخِيرْ فِي نْهَارْ السِّبْتْ وِلاَّ نَعْمْلُوا الشَّرْ؟ نْمَنّْعُوا رُوحْ وِلاَّ نُقْتْلُوهَا؟» 10وْبَعْدْ مَا خْزَرِّلْهُمْ الكُلْ قَالْ لِلرَّاجِلْ: «مِدْ يِدِّكْ.» يَاخِي عْمَلْ كِيمَا قَالُّو، وْإِذَا بِيهَا رَجْعِتْ صْحِيحَة. 11وِتْغَشَشُوا بَرْشَة وِبْدَاوْا يِتْفَاهْمُوا مَا بِينَاتْ بْعَضْهُمْ شْنُوَّة بَاشْ يَعْمْلُوا لْيَسُوعْ.

الأَثْنَاشِنْ رَسُولْ

(مَتَّى ‏10‏:‏1‏-4؛ مَرْقُسْ ‏3‏:‏13‏-19)

12وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا طْلَعْ يَسُوعْ لِلجْبَلْ بَاشْ يْصَلِّي وْعَدَّى اللِّيلْ الكُلُّو وْهُوَ يْصَلِّي للهْ. 13وْكِطْلَعْ النْهَارْ عَيِّطْ لِتْلاَمِذْتُو وِاخْتَارْ مِنْهُمْ ثْنَاشِنْ وَاحِدْ وْسَمَّاهُمْ رُسُلْ. 14وْهُومَا: سِمْعَانْ وْسَمَّاهْ زَادَا بُطْرُسْ، وْأَنْدَرَاوُسْ خُوهْ وْيَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا وْفِيلِبُّسْ وْبَرْثُلْمَاوُسْ، 15وْمَتَّى وْتُومَا وْيَعْقُوبْ وِلْدْ حَلْفَى وْسِمْعَانْ الِّي يْغِيرْ عْلَى بْلاَدُو. 16وْيَهُوذَا وِلْدْ يَعْقُوبْ وْيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِي الِّي مِنْ بَعْدْ خَانُو.

يَسُوعْ يْعَلِّمْ وْيِشْفِي

(مَتَّى ‏4‏:‏23‏-25)

17وْمِنْ بَعْدْ هْبَطْ يَسُوعْ مْعَاهُمْ وِوْقُفْ فِي بُقْعَة وَاطْيَة هُوَ وْبَرْشَة مِنْ تْلاَمِذْتُو وْزَادَا بَرْشَة نَاسْ مِاليَهُودِيَّة الكُلْهَا وْأُورْشَلِيمْ وِالسَّاحِلْ مْتَاعْ صَيْدَا وِمْدِينِةْ صُورْ. 18جَاوْ بَاشْ يِسْمْعُوهْ وْيِتْشْفَاوْ مِنْ امْرَاضْهُمْ، وْحَتَّى الِّي كَانِتْ تْعَذِّبْ فِيهُمْ الأَرْوَاحْ المَنْزُوسَة كَانُوا يِتْشْفَاوْ. 19وِالنَّاسْ الكُلْهُمْ كَانُوا يْحِبُّوا يْمِسُّوهْ عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة قُوَّة كَانِتْ تُخْرُجْ مِنُّو وْتِشْفِي فِيهُمْ الكُلْهُمْ.

السَّعَادَة الحَقِيقِيَّة

(مَتَّى ‏5‏:‏1‏-12)

20مِنْ بَعْدْ خْزَرْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو وْقَالْ:

صَحَّة لِيكُمْ يَا مْسَاكِينْ

رَاكُمْ عِنْدْكُمْ مَمْلِكْةْ الله.

21صَحَّة لِيكُمْ يَلِّي إِنْتُومَا تَوَّا جِيعَانِينْ

رَاكُمْ بَاشْ تَشْبْعُوا

صَحَّة لِيكُمْ يَلِّي إِنْتُومَا تَوَّا تِبْكِيوْ

رَاكُمْ بَاشْ تَضْحْكُوا.

22صَحَّة لِيكُمْ وَقْتِلِّي النَّاسْ يَكْرْهُوكُمْ وِيْطَرّْدُوكُمْ وِيْلُومُوا عْلِيكُمْ وْمَا يْنَادُوكُمْشْ بْإِسْمْكُمْ كَإِنُّو شَرْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ تَبِّعْتُونِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 23أَفْرْحُوا وْنَقّْزُوا مِالفَرْحَة وَقْتِلِّي يْجِي النْهَارْ هَاذَاكَا، رَاهُو أَجْرْكُمْ عْظِيمْ فِي السْمَاءْ. وِالشَّيْء هَاذَا بِيدُو عَمْلُوهْ جْدُودْهُمْ مْعَ الأَنْبِيَاءْ.

24آمَا يَا وِيلْكُمْ يَا غُنْيَا،

رَاكُمْ خْذِيتُوا أَجْرْكُمْ.

25وْيَا وِيلْكُمْ يَلِّي إِنْتُومَا شَبْعَانِينْ تَوَّا،

رَاكُمْ بَاشْ تْجُوعُوا،

يَا وِيلْكُمْ يَلِّي تَضْحْكُوا تَوَّا

رَاكُمْ بَاشْ تِبْكِيوْ وِتْنَوّْحُوا.

26«يَا وِيلْكُمْ إِذَا كَانْ النَّاسْ الكُلْهُمْ قَالُوا فِيكُمْ كْلاَمْ بَاهِي. رَاهُمْ جْدُودْهُمْ عَمْلُوا الشَّيْء هَاذَا بِيدُو مْعَ الأَنْبِيَاءْ الكَذَّابِينْ.»

حِبُّوا أَعْدَاءْكُمْ

(مَتَّى ‏5‏:‏38‏-48؛ ‏7‏:12)

27«آمَا إِنْتُومَا يَلِّي تِسْمْعُوا فِيَّ آنَا نْقُلْكُمْ: حِبُّوا أَعْدَاءْكُمْ، أَعْمْلُوا الخِيرْ مْعَ الِّي يَكْرْهُوكُمْ. 28بَارْكُوا الِّي يَلْعْنُوكُمْ، وْصَلُّوا مِنْ أَجْلْ الِّي يُظْلْمُوكُمْ. 29وِلِّي يَضْرْبِكْ عْلَى خَدِّكْ، زِيدْ مِدّْلُو خَدِّكْ الآخَرْ زَادَا، وِلِّي يْنَحِّيلِكْ بَرْنُوسِكْ زِيدْ أَعْطِيهْ جِبّْتِكْ. 30وِلِّي يُطْلُبْ مِنْ عِنْدِكْ حَاجَة أَعْطِيهَالُو، وِلِّي يْهِزّْلِكْ الِّي تِمْلْكُو مَا تُطْلْبُوشْ فِيهْ. 31وْأَعْمْلُوا مْعَ النَّاسْ الحَاجَاتْ الِّي تْحِبُّوهُمْ يَعْمْلُوهُمْ مْعَاكُمْ. 32إِذَا كَانْ تْحِبُّوا الِّي يْحِبُّوكُمْ شْنُوَّة الفَضْلْ الِّي عِنْدْكُمْ؟ حَتَّى المِذْنْبِينْ يْحِبُّوا النَّاسْ الِّي يْحِبُّوهُمْ. 33وْإِذَا عْمَلْتُوا الخِيرْ مْعَ الِّي يَعْمْلُوا مْعَاكُمْ فِي الخِيرْ، شْنُوَّة الفَضْلْ الِّي عِنْدْكُمْ، حَتَّى المِذْنْبِينْ يَعْمْلُوا هَكَّا زَادَا. 34وْإِذَا سَلِّفْتُوا الِّي تَعْرْفُوهُمْ بَاشْ يْرَجّْعُولْكُمْ شْنُوَّة الفَضْلْ الِّي عِنْدْكُمْ؟ حَتَّى المِذْنْبِينْ يْسَلّْفُوا الأُخْرِينْ بَاشْ يْرَجّْعُولْهُمْ الِّي سَلّْفُوهُولْهُمْ بِالضَّبْطْ. 35آمَا حِبُّوا أَعْدَاءْكُمْ وْأَعْمْلُوا الخِيرْ وْسَلّْفُوا مِنْ غِيرْ مَا تِسْتَنُّوا بَاشْ يْرَجّْعُولْكُمْ وْأَجْرْكُمْ يْكُونْ عْظِيمْ وِتْكُونُوا وْلاَدْ العَالِي، رَاهُو اللهْ يِنْعِمْ عْلَى البَاهِي وِعْلَى الخَايِبْ. 36إِمَّالاَ ارْحْمُوا كِيمَا بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ يَرْحِمْ.»

مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى الأُخْرِينْ

(مَتَّى ‏7‏:‏1‏-5)

37«مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى النَّاسْ بَاشْ مَا يِتْحْكَمْشْ عْلِيكُمْ، مَا تِتْهْمُوشْ النَّاسْ بَاشْ مَا يِتْهْمُوكُمْشْ، إِغْفْرُوا يِتْغْفِرِّلْكُمْ. 38أَعْطِيوْ لِلنَّاسْ تَوْ تَاخْذُوا، رَاكُمْ تَاخْذُوا كِيلْ وَافِي، مْعَبِّي، مَرْصُوصْ وْفَايِضْ فِي حْجُورَاتْكُمْ، الكِيلْ الِّي تْكَيّْلُوا بِيهْ يِتْكَيّْلِلْكُمْ بِيهْ.»

39وِعْطَاهُمْ يَسُوعْ مَثَلْ وْقَالْ: «يْنَجِّمْشْ أَعْمَى يْقُودْ أَعْمَى؟ مَاهُمْ الإِثْنِينْ يْطِيحُوا فِي حُفْرَة. 40التِّلْمِيذْ مُوشْ أَعْظِمْ مِالمُعَلِّمْ مْتَاعُو، آمَا الِّي يِتْعَلِّمْ بِالقْدَا يْوَلِّى كِيفْ المُعَلِّمْ مْتَاعُو. 41وِعْلاَشْ تْشُوفْ القَشَّة الِّي فِي عِينْ خُوكْ، وْمَا تْفِيقِشْ بِاللُّوحَة الِّي فِي عِينِكْ؟ 42وِلاَّ كِيفَاشْ تْنَجِّمْ تْقُولْ لْخُوكْ: "يَا خُويَا خَلِّينِي انَّحِّيلِكْ القَشَّة الِّي فِي عِينِكْ." وْإِنْتِ مَاكِشْ قَاعِدْ تْشُوفْ فِي اللُّوحَة الِّي فِي عِينِكْ إِنْتِ. يَا مُنَافِقْ نَحِّي اللُّوحَة مِنْ عِينِكْ إِنْتِ فِي الأُوِّلْ، وِمْبَاعِدْ تَوَّا تْوَلِّي تْشُوفْ بِالقْدَا وِتْنَحِّي القَشَّة مِنْ عِينْ خُوكْ.»

كُلْ شَجْرَة تِتْعْرَفْ مِنْ غَلِّتْهَا

(مَتَّى ‏7‏:‏17‏-20؛ ‏12‏:‏34‏-35)

43«مَا ثَمَّاشْ شَجْرَة بَاهْيَة تَعْطِى غَلَّة خَايْبَة، وِلاَّ شَجْرَة خَايْبَة تَعْطِى غَلَّة بَاهْيَة. 44كُلْ شَجْرَة تِتْعْرَفْ مِنْ غَلِّتْهَا، مَا يْنَحِّيوْشْ الكَرْمُوسْ مِالشُّوكْ، وْمَا يْنَحِّيوْشْ العْنِبْ مِالعِلِّيقْ. 45رَاهُو الإِنْسَانْ البَاهِي، مِنْ الكَنْزْ البَاهِي الِّي فِي قَلْبُو يْطَلِّعْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة الكُلْهَا. آمَا الإِنْسَانْ الخَايِبْ مِنْ الكَنْزْ الخَايِبْ الِّي عَنْدُو يْطَلِّعْ الحَاجَاتْ الخَايْبَة الكُلْهَا، رَاهُو اللْسَانْ يَنْطِقْ بِالشَّيْء الِّي القَلْبْ مَلْيَانْ بِيهْ.»

البِيتْ المِبْنِي عْلَى الحْجَرْ

(مَتَّى ‏7‏:‏24‏-27)

46«وِعْلاَشْ تْنَادِيوْلِي "يَا رَبْ، يَا رَبْ" وْمَا تَعْمْلُوشْ الشَّيْء الِّي نْقُولْ عْلِيهْ؟ 47الِّي يْجِينِي وْيِسْمَعْ كْلاَمِي وْيَعْمِلْ بِيهْ نْقُلْكُمْ لِشْكُونْ يِشْبِهْ. 48رَاهُو يِشْبِهْ لإِنْسَانْ بْنَى دَارْ، حْفِرْ وْغَرِّقْ وْحَطْ السَّاسْ عْلَى الحْجَرْ، مِنْ بَعْدْ الوَادْ فَاضْ عْلَى الدَّارْ هَاذِيكَا آمَا مَا نَجِّمْشْ يْحَرِّكْهَا عْلَى خَاطِرْ السَّاسْ مْتَاعْهَا مِبْنِي عْلَى الحْجَرْ. 49وِلِّي سْمَعْ كْلاَمِي وْمَا عْمَلْشْ بِيهْ، رَاهُو يِشْبِهْ لإِنْسَانْ بْنَى دَارُو عْلَى الأَرْضْ مِنْ غِيرْ سَاسْ، وَقْتِلِّي فَاضْ الوَادْ. طَاحِتْ بِالوَقْتْ وِادَّمْرِتْ الكُلْهَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index