Search form

لُوقَا 6:32

32إِذَا كَانْ تْحِبُّوا الِّي يْحِبُّوكُمْ شْنُوَّة الفَضْلْ الِّي عِنْدْكُمْ؟ حَتَّى المِذْنْبِينْ يْحِبُّوا النَّاسْ الِّي يْحِبُّوهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index