Search form

لُوقَا 6:49

49وِلِّي سْمَعْ كْلاَمِي وْمَا عْمَلْشْ بِيهْ، رَاهُو يِشْبِهْ لإِنْسَانْ بْنَى دَارُو عْلَى الأَرْضْ مِنْ غِيرْ سَاسْ، وَقْتِلِّي فَاضْ الوَادْ. طَاحِتْ بِالوَقْتْ وِادَّمْرِتْ الكُلْهَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index