Search form

لُوقَا 7

الخْدِيمْ مْتَاعْ قَايِدْ المْيَا يِتْشْفَى

(مَتَّى ‏8‏:‏5‏-13)

1وْبَعْدْ مَا كَمِّلْ يَسُوعْ كْلاَمُو مْعَ الشَّعْبْ، دْخَلْ لِمْدِينِةْ كَفْرْنَاحُومْ 2وْكَانْ ثَمَّة قَايِدْ مْتَاعْ مْيَاةْ عَسْكْرِي عَنْدُو وَاحِدْ مِالعَبِيدْ مْتَاعُو مْرِيضْ قْرِيبْ يْمُوتْ، وْكَانْ عْزِيزْ عْلِيهْ. 3وَقْتِلِّي سْمَعْ بْيَسُوعْ، بْعَثْلُو شْيُوخْ اليْهُودْ وِتْرَجَّاهْ بَاشْ يْجِي وْيِشْفِي العَبْدْ مْتَاعُو مِالمْرَضْ. 4وْكِوُصْلُوا لْيَسُوعْ شَدُّوا فِيهْ صْحِيحْ وْقَالُوا: «رَاهُو يِسْتْحَقْ بَاشْ تَعْمِلُّو الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ. 5عْلَى خَاطْرُو يْحِبْ الأُمَّة مْتَاعْنَا وْهُوَ الِّي بْنَالْنَا المَجْمَعْ.» 6يَاخِي مْشَى مْعَاهُمْ يَسُوعْ. وْدُوبْ مَا قْرُبْ مِالدَّارْ، بْعَثْلُو القَايِدْ مْتَاعْ المْيَا جْمَاعَة صْحَابُو يْقُلُّو: «يَا سِيدِي مَا اتَّعِّبْشْ رُوحِكْ، عْلَى خَاطِرْنِي مَا نِسْتَاهِلْشْ بَاشْ إِنْتِ تْجِي وتُدْخُلْ تَحْتْ سْقَفْ بِيتِي. 7لِلسْبَبْ هَاذَا مَا نْرَاشْ رُوحِي الِّي آنَا نِسْتَاهِلْ بَاشْ نِتْلاَقَى مْعَاكْ. آمَا قُولْ كِلْمَة بَرْكَة وْعَبْدِي بَاشْ يِتْشْفَى. 8آنَا زَادَا رَاجِلْ عِنْدِي شْكُونْ يُحْكُمْ فِيَّ وْعِنْدِي عَسْكِرْ نُحْكُمْ فِيهُمْ، نْقُولْ لْوَاحِدْ "إِمْشِي!" يِمْشِي. وِلْغِيرُو "إِيجَا!" يْجِي وْلِلعَبْدْ مْتَاعِي "أَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا!" يَعْمْلُو.» 9وْكِسْمَعْ يَسُوعْ الكْلاَمْ هَاذَا، تْعَجِّبْ مِنُّو وِتْلَفِّتْ لِلنَّاسْ الِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ وْقَالْ: «نْقُلْكُمْ: حَتَّى وَاحِدْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلْ مَا لْقِيتْ عَنْدُو إِيمَانْ كْبِيرْ كِيفْ هَاذَا.» 10وْكِرَجْعُوا الِّي بْعَثْهُمْ القَايِدْ مْتَاعْ المْيَاةْ عَسْكْرِي لِلدَّارْ لْقَاوْ العَبْدْ المْرِيضْ تِشْفَى.

مْرَا رَاجِلْهَا مِيتْ مِنْ نَايِينْ وِلْدْهَا حْيَى مِنْ جْدِيدْ

11وْمِالغُدْوَة مْشَى يَسُوعْ لِمْدِينَة اسْمْهَا نَايِينْ وِمْعَاهْ تْلاَمِذْتُو وْبَرْشَة نَاسْ أُخْرِينْ. 12وْكِقْرُبْ مِنْ بَابْ المْدِينَة، شَافْ وَاحِدْ هَازِّينُو مِيتْ وْكَانْ وِلْدْ مْرَا رَاجِلْهَا مِيتْ وْمَا عِنْدْهَا كَانْ هُوَ وْكَانُوا مْعَاهَا بَرْشَة نَاسْ. 13وَقْتِلِّي شَافْهَا الرَّبْ حَنْ عْلِيهَا وْقَالِلْهَا: «مَا تِبْكِيشْ!» 14وْمِنْ بَعْدْ قْرُبْ يَسُوعْ وْمَسْ المِيسَانْ يَاخِي الِّي هَازِّينُو وُقْفُوا وْقَالْ: «يَا وْلِدْ نْقُلِّكْ، قُومْ!» 15يَاخِي قَامْ المَيِّتْ وِقْعَدْ وِبْدَا يِتْكَلِّمْ، وِعْطَاهْ لْأُمُّو.

16يَاخِي النَّاسْ الكُلْ خَافُوا وْمَجّْدُوا اللهْ وْقَالُوا: «جَا مَا بِينَاتْنَا نَبِي عْظِيمْ وِالله تْذَكِّرْ الشَّعْبْ مْتَاعُو!» 17وِالخْبَرْ هَاذَا تِنْشَرْ فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة الكُلْهَا وْفِي البْقَايِعْ الِّي بِحْذَاهَا.

الزُّوزْ التْلاَمْذَة الِّي بْعَثْهُمْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

(مَتَّى ‏11‏:‏2‏-19)

18يُوحَنَّا خَبّْرُوهْ التْلاَمْذَة مْتَاعُو بِالحَاجَاتْ الِّي صَارِتْ الكُلْهَا، يَاخِي عَيِّطْ عْلَى زُوزْ مِنْ تْلاَمِذْتُو. 19وِبْعَثْهُمْ لِلرَّبْ يِسْإِلْ فِيهْ: «إِنْتِ هُوَ الِّي جَايْ وِلاَّ نِسْتَنَّاوْ وَاحِدْ آخَرْ؟»

20وَقْتِلِّي جَاوْ لِلرَّبْ يَسُوعْ قَالُوا: «بْعَثْنَا لِيكْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ يِسْإِلْ: إِنْتِ هُوَ الِّي جَايْ وِلاَّ نِسْتَنَّاوْ وَاحِدْ آخَرْ؟»

21وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا يَسُوعْ شْفَى بَرْشَة نَاسْ مِنْ أَمْرَاضْ وِعْلِلْ وْأَرْوَاحْ شِرِّيرَة وْرَجَّعْ بَرْشَة عِمْيَانْ يُخْزْرُوا. 22جَاوِبْ يَسُوعْ المَبْعُوثِينْ وْقَالْ: «امْشِيوْ وْخَبّْرُوا يُوحَنَّا بِلِّي شُفْتُوهْ وِسْمَعْتُوهْ: العِمْيَانْ يْشُوفُوا، وِالعَايْبِينْ يِمْشِيوْ، وِالمُرْضَى بِالبْرَصْ يِتْشْفَاوْ وِالطُّرْشْ يِسْمْعُوا وِالمُوتَى يْقُومُوا وِالمْسَاكِينْ يِتْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ. 23وْصَحَّة لِيهْ الِّي مَا يِشِكِّشْ فِيَّ.»

24وْدُوبْ مَا تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا مْشَاوْ بْدَا يَسُوعْ يْكَلِّمْ فِي النَّاسْ عْلَى يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ: «شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ فِي الخْلاَء؟ قَصْبَة يْحَرِّكْ فِيهَا الرِّيحْ؟ 25شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ يَاخِي نَاوِينْ بَاشْ تْشُوفُوا إِنْسَانْ لاَبِسْ الحْرِيرْ؟ الِّي يِلْبْسُوا فِي الحْوَايِجْ الغَالْيَة وِلِّي لاَبَاسْ عْلِيهُمْ هَاوِّينْهُمْ قَاعْدِينْ فِي القْصُورْ مْتَاعْ المُلُوكْ. 26إِمَّالاَ شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ نَبِي؟ إِي نْعَمْ وِنْقُلْكُمْ، أَعْظِمْ مِنْ نَبِي. 27- هَاذَا هُوَ الِّي تِكْتِبْ عْلِيهْ: "هَانِي نَبْعِثْ قُدَّامِكْ رَسُولِي الِّي يْحَضِّرْلِكْ الطْرِيقْ" 28آنَا نْقُلْكُمْ: مَا ثَمَّاشْ بِينْ الِّي جَابِتْهُمْ النْسَاء أَعْظِمْ مِنْ يُوحَنَّا آمَا رَاهُو أَصْغِرْ وَاحِدْ فِي مَمْلِكْةْ اللهْ أَعْظِمْ مِنُّو.» 29وْكِسَمْعُوا النَّاسْ الكُلْ وْحَتَّى الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ الكْلاَمْ هَاذَا اعْتَرْفُوا الِّي اللهْ عَادِلْ بَعْدْ مَا تْعَمّْدُوا بْمَعْمُودِيِّةْ يُوحَنَّا. 30آمَا الفَرِّيسِيِّينْ وْعُلَمَاءْ الشَّرِيعَة رَفْضُوا الخُطَّة الِّي حَبّْهَالْهُمْ اللهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا تْعَمّْدُوشْ عْلَى يِدْ يُوحَنَّا.

31«إِمَّالاَ بِشْنُوَّة نْشَبِّهْ النَّاسْ مْتَاعْ الجِيلْ هَاذَا؟ وْلِشْكُونْ يِشْبْهُوا؟ 32يِشْبْهُوا لِوْلاَدْ قَاعْدِينْ فِي السُّوقْ يْقُولُوا لِبْعَضْهُمْ:

زَمِّرْنَالْكُمْ،

وْمَا شْطَحْتُوشْ.

نَوِّحْنَالْكُمْ

وْمَا بْكِيتُوشْ.

33جَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ لاَ يَاكُلْ خُبْزْ وْلاَ يُشْرُبْ شْرَابْ، قُلْتُوا: سَاكْنُو شِيطَانْ. 34مِنْ بَعْدْ جِيتْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نَاكُلْ المَاكْلَة وْنُشْرُبْ الشْرَابْ قُلْتُوا: هَاذَا رَاجِلْ سُكَّارْجِي وْيَاكُلْ بَرْشَة، يْصَاحِبْ فِي الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ. 35آمَا رَاهِي الحِكْمَة يِشْهْدُولْهَا وْلاَدْهَا.»

يَسُوعْ يِغْفِرْ لِمْرَا فَاسْدَة

36ثَمَّة وَاحِدْ مِنْ الفَرِّيسِيِّينْ طْلَبْ مِنُّو بَاشْ يْجِي وْيُفْطِرْ عَنْدُو. دْخَلْ يَسُوعْ لْدَارْ الفِرِّيسِي وِتَّكَّى عْلَى جْنَبْ 37وْكَانِتْ ثَمَّة مْرَا فَاسْدَة فِي المْدِينَة دُوبْ مَاعَرْفِتْ الِّي يَسُوعْ قَاعِدْ فِي دَارْ الفَرِّيسِي جَاتْ وْجَابِتْ مْعَاهَا دَبُّوزَة مْتَاعْ عِطْرْ. 38وُقْفِتْ وْرَاء يَسُوعْ عِنْدْ سَاقِيهْ وْهِيَ تِبْكِي وِبْدَاتْ تْبِلْ فِي سَاقِيهْ بِدْمُوعْهَا وْتَمْسِحْ فِيهُمْ بِشْعَرْهَا، وِتْبُوسْ فِيهُمْ وْتِدْهِنْ فِيهُمْ بِالعِطْرْ. 39كِشَافْ الفَرِّيسِي الشَّيْء هَاذَا قَالْ بِينُو وْبِينْ رُوحُو: «لُو كَانْ جَا نَبِي رَاهُو عْرَفْ شْكُونِي المْرَا هَاذِي الِّي تْمِسْ فِيهْ وْرَاهُو عْرَفْ سِيرِتْهَا، رَاهِي مْرَا فَاسْدَة.» 40يَاخِي جَاوْبُو يَسُوعْ وْقَالْ: «يَا سِمْعَانْ عِنْدِي شَيْء نْحِبْ نْقُولْهُولِكْ.» جَاوْبُو سِمْعَانْ: «قُولْ يَا مُعَلِّمْ.» 41يَاخِي قَالْ يَسُوعْ: «كَانْ ثَمَّة رَاجِلْ مْسَلِّفْ فْلُوسْ لْزُوزْ مِالنَّاسْ، وَاحِدْ سَلّْفُو خَمْسَة مْلاَيِنْ وِالآخَرْ خَمْسَة مْيَاةْ دِينَارْ. 42آمَا مَا كَانِشْ عِنْدْهُمْ بَاشْ يَرَجّْعُوا الفْلُوسْ يَاخِي سَامِحْهُمْ لِثْنِينْ. زَعْمَة شْكُونْ مِنْهُمْ بَاشْ يْحِبُّو أَكْثِرْ؟» 43جَاوِبْ سِمْعَانْ وْقَالْ: «يُظْهُرْلِي الِّي سَامْحُو فِي بَرْشَة فْلُوسْ.» يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «كْلاَمِكْ صْحِيحْ.» 44مِنْ بَعْدْ تْلَفِّتْ يَسُوعْ لِلمْرَا وْقَالْ لْسِمْعَانْ: «تْشُوفْ فِي المْرَا هَاذِي؟ آنَا دْخَلْتْ لْدَارِكْ وْإِنْتِ مَا عْطِيتْنِيشْ مَاء بَاشْ نَغْسِلْ بِيهْ سَاقَيَّا، آمَا هِيَ غِسْلِتْ سَاقَيَّا بِالدْمُوعْ وْمَسْحِتْهُمْ بِشْعَرْهَا. 45إِنْتِ مَا سَلِّمْتِشْ عْلِيَّ بِالوِجْهْ، آمَا هِيَ مِلِّي دْخَلْتْ وْهِيَ تْبُوسْلِي فِي سَاقَيَّا. 46إِنْتِ مَا دْهِنْتِشْ رَاسِي بِالزِّيتْ، آمَا هِيَ دِهْنِتْ سَاقَيَّا بِالعِطْرْ. 47هَاذَاكَا عْلاَشْ نْقُلِّكْ: رَاهِي ذْنُوبْهَا الكُلْ تْغِفْرِتْ عْلَى خَاطِرْهَا حَبِّتْ بَرْشَة، آمَا الِّي يِتْغْفِرْلُو شْوَيَّة يْحِبْ شْوَيَّة.» 48مِنْ بَعْدْ قَالِلْهَا: «ذْنُوبِكْ مَغْفُورَة.» 49يَاخِي بْدَاوْا المِتَّكِّينْ مْعَاهْ يِسْأْلُوا فِي رْوَاحْهُمْ: «شْكُونُو هَاذَا زَادَا حَتَّى لِينْ يِغْفِرْ الذْنُوبْ.» 50وْقَالْ يَسُوعْ لِلمْرَا: «إِيمَانِكْ خَلّْصِكْ إِمْشِي فِي سَلاَمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index