Search form

لُوقَا 7:10

10وْكِرَجْعُوا الِّي بْعَثْهُمْ القَايِدْ مْتَاعْ المْيَاةْ عَسْكْرِي لِلدَّارْ لْقَاوْ العَبْدْ المْرِيضْ تِشْفَى.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index