Search form

لُوقَا 7:26

26إِمَّالاَ شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ نَبِي؟ إِي نْعَمْ وِنْقُلْكُمْ، أَعْظِمْ مِنْ نَبِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index