Search form

لُوقَا 8:18

18إِمَّالاَ رُدُّوا بَالْكُمْ وْأَعْرْفُوا كِيفَاشْ تِسْمْعُوا. رَاهُو الِّي عَنْدُو بَاشْ يِتْزَادْلُو أَكْثِرْ وِلِّي مَا عِنْدُوشْ حَتَّى الِّي مَاشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ عَنْدُو بَاشْ يِتْفَكّْلُو.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index