Search form

لُوقَا 9

يَسُوعْ يَبْعِثْ الأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ

(مَتَّى ‏10‏:‏5‏-15؛ مَرْقُسْ ‏6‏:‏7‏-13)

1مِنْ بَعْدْ لَمْ يَسُوعْ الأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ وِعْطَاهُمْ قُوَّة وْسُلْطَة عْلَى أَنْوَاعْ الشْوَاطِنْ الكُلْهَا وِعْلَى الأَمْرَاضْ الكُلْهَا بَاشْ يِشْفِيوْهَا. 2وِبْعَثْهُمْ بَاشْ يْبَشّْرُوا بْمَمْلِكْةْ اللهْ وْيِشْفِيُوا المُرْضَى. 3وْقَالِلْهُمْ: «مَا تْهِزُّوشْ مْعَاكُمْ فِي طْرِيقْكُمْ لاَ عْصَا، وْلاَ صُرَّة، وْلاَ خُبْزْ، وْلاَ فْلُوسْ وْمَا تْهِزُّوشْ زُوزْ كْبَابِطْ. 4وِالدَّارْ الِّي تُدْخْلُوهَا تُسْكْنُوا فِيهَا حَتَّى لِينْ تَرْحْلُوا مِالمْدِينَة هَاذِيكَا، 5وِالمْدِينَة الِّي مَا يِقْبْلُوكُمْشْ فِيهَا، أُخْرْجُوا مِنْهَا وْأُنْفْضُوا التْرَابْ مِنْ سَاقِيكُمْ شْهَادَة عْلِيهُمْ.» 6مْشَاوْ يْدُورُوا فِي القُرَى وْهُومَا يْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ وْيِشْفِيوْ فِي النَّاسْ فِي كُلْ بُقْعَة.

هِيرُودُسْ مِحْتَارْ

(مَتَّى ‏14‏:‏1‏-12؛ مَرْقُسْ ‏6‏:‏14‏-29)

7وِسْمَعْ المَلِكْ هِيرُودُسْ بِلِّي صَارْ الكُلْ، يَاخِي بْقَى حَايِرْ، عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة شْكُونْ يْقُولُوا الِّي يُوحَنَّا قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى. 8وْثَمَّة أُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي النَّبِي إِيلِيَّا ظْهُرْ وْنَاسْ أُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي وَاحِدْ مِالأَنْبِيَاءْ القْدُمْ قَامْ. 9يَاخِي قَالْ هِيرُودُسْ: «يُوحَنَّا آنَا قَصِّيتْلُو رَاسُو، آمَا شْكُونْ الِّي آنَا قَاعِدْ نِسْمَعْ عْلِيهْ فِي الحَاجَاتْ هَاذِي؟» وْكَانْ يْحِبْ يْشُوفُو.

يَسُوعْ يْوَكِّلْ خَمْسَة آلاَفْ

(مَتَّى ‏14‏:‏13‏-21؛ مَرْقُسْ ‏6‏:‏30‏-44؛ يُوحَنَّا ‏6‏:‏1‏-14)

10وْبَعْدْ مَا رَجْعُوا الرُّسُلْ، خَبّْرُوا يَسُوعْ بِلِّي عَمْلُوهْ الكُلْ، يَاخِي هَزّْهُمْ هُومَا وَحَّدْهُمْ وِمْشَاوْ لِمْدِينَة اسْمْهَا بِيتْ‌ صَيْدَا. 11آمَا النَّاسْ عَرْفُوا وْخَلْطُوا عْلِيهْ، وِاسْتَقْبِلْهُمْ وْكَلِّمْهُمْ عْلَى مَمْلِكْةْ اللهْ وِشْفَى الِّي كَانُوا مِنْهُمْ مِحْتَاجِينْ بَاشْ يِتْشْفَاوْ. 12وْكِقْرِيبْ يُوفَى النْهَارْ جَاوْهْ الأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ وْقَالُولُو: «أَبْعِثْ النَّاسْ خَلِّيهُمْ يِمْشِيوْ لِلقُرَى وِالسْوَانِي القْرِيبَة بَاشْ يْبَاتُوا وْيَلْقَاوْ مَاكْلَة، عْلَى خَاطِرْنَا أَحْنَا هْنَا فِي بُقْعَة خَالْيَة.» 13يَاخِي قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «أَعْطِيوْهُمْ إِنْتُومَا حَاجَة يَاكْلُوهَا» جَاوْبُوا: «مَا عِنْدْنَا كَانْ خَمْسَة خُبْزَاتْ وْزُوزْ حُوتَاتْ، إِلاَّ إِذَا كَانْ بَاشْ نِمْشِيوْا وْنِشْرِيوْ مَاكْلَة لِلنَّاسْ الكُلْ.» 14وْكَانُوا تَقْرِيبْ خَمْسَة آلاَفْ رَاجِلْ، مِنْ بَعْدْ قَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: «قَعّْدُوهُمْ فِي مَجْمُوعَاتْ كُلْ مَجْمُوعَة فِيهَا خَمْسِينْ وَاحِدْ.» 15وْعَمْلُوا كِيمَا قَالِلْهُمْ وْقَعّْدُوا النَّاسْ الكُلْ. 16خْذَا يَسُوعْ الخَمْسَة خُبْزَاتْ وِالحُوتِّينْ وْهَزْ عِينِيهْ لِلسْمَاء وْبَارِكْهُمْ وِقْسِمْهُمْ وِعْطَاهُمْ لِتْلاَمِذْتُو بَاشْ يْفَرّْقُوهُمْ عْلَى النَّاسْ. 17وِالكُلْهُمْ كْلاَوْ وْشَبْعُوا. مِنْ بَعْدْ عَبَّاوْ ثْنَاشِنْ قُفَّة مِلِّي فْضُلْ

بُطْرُسْ يِشْهِدْ بِحْقِيقِة يَسُوعْ

(مَتَّى ‏16‏:‏13‏-19؛ مَرْقُسْ ‏8‏:‏27‏-29)

18وْوَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ يْصَلِّي وَحْدُو وِالتْلاَمْذَة بِحْذَاهْ، سْإِلْهُمْ: «النَّاسْ يْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ آنَا؟» 19جَاوْبُوهْ: «ثَمَّة شْكُونْ يْقُولْ الِّي إِنْتِ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ، وْغِيرْهُمْ يْقُولْ الِّي إِنْتِ النَّبِي إِيلِيَّا. وِالأُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي إِنْتِ وَاحِدْ مِالأَنْبِيَاءْ القْدُمْ قَامْ مِالمُوتْ.» 20سْإِلْهُمْ يَسُوعْ: «وْإِنْتُومَا تْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ؟» جَاوْبُو بُطْرُسْ: «إِنْتِ مَسِيحْ اللهْ!» 21آمَا هُوَ نَبِّهْ عْلِيهُمْ وْوَصَّاهُمْ بَاشْ مَا يْقُولُوا الشَّيْء هَاذَا لْحَتَّى حَدْ.

يَسُوعْ يْخَبِّرْ عْلَى مُوتُو وِعْلَى قْيَامْتُو

(مَتَّى ‏16‏:‏20‏-28؛ مَرْقُسْ ‏8‏:‏30‏-‏9‏:1)

22وْقَالْ يَسُوعْ: «آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ لاَزِمْنِي نِتْألِّمْ بَرْشَة وْيُرْفْضُونِي الشْيُوخْ وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ، وْنِتْقْتَلْ، وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ نْقُومْ.» 23مِنْ بَعْدْ قَالِلْهُمْ الكُلْهُمْ: «إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ يْتَبَّعْنِي، خَلِّيهْ مَا يْحِبِّشْ رُوحُو وِيْهِزْ الصَّلِيبْ مْتَاعُو كُلْ يُومْ وْيِمْشِي وْرَايَا. 24الِّي يْحِبْ يْخَلِّصْ حْيَاتُو يِخْسِرْهَا، آمَا الِّي يِخْسِرْ حْيَاتُو عْلَى خَاطْرِي، رَاهُو يْخَلِّصْهَا. 25شْنُوَّة فَايِدْةْ الإِنْسَانْ إِذَا كَانْ يِرْبِحْ العَالَمْ الكُلُّو وْيِخْسِرْ حْيَاتُو وِلاَّ يِهْلِكْهَا. 26كُلْ مِنْ يِسْتْعَارْ بِيَّ وْبِكْلاَمِي، نِسْتْعَارْ بِيهْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ وَقْتِلِّي نَرْجَعْ فِي مَجْدِي وْمَجْدْ الآبْ وِالمْلاَيْكَة المُقَدّْسِينْ. 27آمَا نْقُلْكُمْ الحَقْ: ثَمَّة شْكُونْ مِالوَاقْفِينْ هْنَا مَا هُمْشْ بَاشْ يْشُوفُوا المُوتْ حَتَّى لِينْ يْشُوفُوا مَمْلِكْةْ اللهْ.»

يَسُوعْ يِتْبَدِّلْ

28وْتَقْرِيبْ بَعْدْ مَا قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا بِثْمَنْيَة أَيَّامْ، هَزْ يَسُوعْ مْعَاهْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا وْيَعْقُوبْ وِطْلَعْ هُوَ وْيَاهُمْ لِلجْبَلْ بَاشْ يْصَلِّي. 29وَقْتِلِّي هُوَ يْصَلِّي وِجْهُو تْبَدِّلْ، وِحْوَايْجُو وَلاَّتْ بِيضَة تِلْمَعْ. 30وْإِذَا بِيهُمْ زُوزْ رْجَالْ يْكَلّْمُوا فِيهْ، هُومَا: مُوسَى وْإِيلِيَّا. 31وْظُهْرُوا فِي مَجْدْ وِتْكَلّْمُوا مْعَاهْ عْلَى مُوتُو الِّي لاَزِمْ يْتِمْ فِي أُورْشَلِيمْ 32آمَا بُطْرُسْ وِلِّي مْعَاهْ رَقْدُوا، كِفَاقُوا شَافُوا المَجْدْ مْتَاعُو، وِالزُّوزْ الرْجَالْ الِّي كَانُوا وَاقْفِينْ مْعَاهْ 33وْوَقْتِلِّي هُومَا مَاشِينْ قَالْ بُطْرُسْ لْيَسُوعْ: «بَاهِي الِّي أَحْنَا مُوجُودِينْ هْنَا خَلِّينَا نُنْصْبُوا ثْلاَثَة خْيَامْ، وَحْدَة لِيكْ وْوَحْدَة لْمُوسَى وْوَحْدَة لْإِيلِيَّا.» وْهُوَ مَا كَانِشْ دَارِي عْلَى رُوحُو شْنُوَّة قَاعِدْ يْقُولْ.

34وَقْتِلِّي هُوَ قَاعِدْ يْقُولْ فِي الكْلاَمْ هَاذَا جَا سْحَابْ وْغَطَّاهُمْ، يَاخِي خَافُوا وَقْتِلِّي غَطَّاهُمْ السْحَابْ. 35وِخْرَجْ صُوتْ مِالسْحَابْ يْقُولْ: «هَاذَا هُوَ ابْنِي الِّي اخْتَرْتُو، إِسْمْعُوا كْلاَمُو.» 36وْبَعْدْ مَا سَمْعُوا الصُّوتْ لْقَاوْ يَسُوعْ وَحْدُو. يَاخِي مَا عَاوْدُوشْ الخْبَرْ وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا مَا قَالُوا لْحَتَّى حَدْ عْلَى الشَّيْء الِّي شَافُوهْ.

يَسُوعْ يِشْفِي طْفُلْ سَاكْنُو شِيطَانْ

37وْمِالغُدْوَة كِهَبْطُوا مِالجْبَلْ عَرّْضُولْهُمْ نَاسْ. 38وْإِذَا بْوَاحِدْ مِالنَّاسْ هَاذُمْ صَاحْ وْقَالْ: «يَا مُعَلِّمْ يْعَيّْشِكْ إِيجَا شُوفْ وِلْدِي رَانِي مَا عِنْدِيشْ غِيرُو. 39وْرَاهُو ثَمَّة رُوحْ يِلْبْسُو، وْفِيسَعْ مَا يْوَلِّي يْصِيحْ، وْيَصْرْعُو وِيْخَرِّجْ الكْشَاكِشْ مِنْ فُمُّو وْمَا يْسَيّْبُو كَانْ بِالسِّيفْ. 40وْآنَا تْشَحِّتّْ تْلاَمِذْتِكْ بَاشْ يْخَرّْجُوهْ، آمَا هُومَا مَا نَجّْمُوشْ.» 41جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالْ: «يَا جِيلْ يَا فَاسِدْ وْيَلِّي مَا عِنْدْكُمْشْ إِيمَانْ، لْوَقْتَاشْ بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ، لْوَقْتَاشْ بَاشْ نِتْحَمِّلْكُمْ؟ جِيبْ وِلْدِكْ هْنَا!» 42وَقْتِلِّي هُوَ جَايْلُو طَيّْحُو الشِّيطَانْ بْقُوَّة وْصَرْعُو، يَاخِي يَسُوعْ طَرِّدْ الرُّوحْ المَنْزُوسْ وِشْفَى الوْلِدْ وْرَجّْعُو لْبُوهْ. 43يَاخِي تْعَجّْبُوا النَّاسْ الكُلْ مِنْ قُدْرِةْ اللهْ.

يَسُوعْ يْخَبِّرْ مَرَّة أُخْرَى عْلَى مُوتُو

(مَتَّى ‏17‏:‏22‏-23؛ مَرْقُسْ ‏9‏:‏30‏-32)

وْكِكَانُوا مِتْعَجّْبِينْ مِلِّي عَمْلُو يَسُوعْ، قَالْ لِتْلاَمِذْتُو: 44«الكْلاَمْ هَاذَا حُطُّوهْ فِي بَالْكُمْ: رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي لِيْدِينْ النَّاسْ.» 45آمَا هُومَا مَا فَهْمُوشْ الكْلاَمْ هَاذَا، وْمَا كَانِشْ مَكْشُوفْ لِيهُمْ بَاشْ مَا يْنَجّْمُوشْ يِفْهْمُوهْ، وْخَافُوا بَاشْ يِسْأْلُوهْ عْلَى الشَّيْء الِّي قَالُو.

شْكُونُو الأَعْظَمْ

(مَتَّى ‏18‏:‏1‏-5؛ مَرْقُسْ ‏9‏:‏33‏-37)

46وْوَلاَّوْ يِتْنَاقْشُوا مَا بِينَاتْهُمْ عْلَى شْكُونُو أَعْظِمْ وَاحِدْ فِيهُمْ. 47وِعْرَفْ يَسُوعْ نِيَّاتْ قْلُوبْهُمْ، جَابْ وْلِدْ صْغِيرْ وْوَقّْفُو بْجَنْبُو 48وْقَالِلْهُمْ: «الِّي يِقْبِلْ الوْلِدْ الصْغِيرْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي، رَاهُو يِقْبِلْنِي، وِلِّي يِقْبِلْنِي، يِقْبِلْ الِّي بْعَثْنِي، رَاهُو أَصْغِرْ وَاحِدْ فِيكُمْ الكُلْ هُوَ العْظِيمْ.»

الِّي مُوشْ ضِدّْنَا رَاهُو مْعَانَا

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏38‏-40)

49وِتْكَلِّمْ يُوحَنَّا وْقَالْ: «يَا سِيدْنَا، شُفْنَا وَاحِدْ يْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْإِسْمِكْ يَاخِي حَاوِلْنَا بَاشْ نْحُوزُوهْ، عْلَى خَاطْرُو مُوشْ يْتَبَّعْ فِيكْ كِيفْنَا.» 50يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «مَا تْحُوزُوهِشْ، الِّي مُوشْ ضِدّْكُمْ رَاهُو مْعَاكُمْ.»

51وْكِقُرْبِتْ الأَيَّامَاتْ الِّي بَاشْ يِتْرْفَعْ فِيهُمْ قَرِّرْ يَسُوعْ وْشَدْ صْحِيحْ بَاشْ يِمْشِي لْأُورْشَلِيمْ. 52وِبْعَثْ قُدَّامُو جْمَاعَة مِالنَّاسْ، مْشَاوْ وْدَخْلُوا لْقَرْيَة تَابْعَة السَّامِرِيِّينْ، بَاشْ يْحَضّْرُولُو دَارْ. 53آمَا السَّامِرِيِّينْ مَا قِبْلُوشْ يَسُوعْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ مَاشِي لْأُورْشَلِيمْ. 54- وَقْتِلِّي تْلاَمِذْتُو يُوحَنَّا وْيَعْقُوبْ شَافُوا الشَّيْء هَاذَا قَالُوا: «يَا رَبْ تْحِبِّشْ نُأْمْرُوا بَاشْ تَهْبِطْ نَارْ مِالسْمَاءْ وْتَاكُلْهُمْ؟» 55تْلَفّْتِلْهُمْ يَسُوعْ وْوَبِّخْهُمْ وْقَالْ: «إِنْتُومَا مَا كُمْشْ عَارْفِينْ مِنْ أَيْ رُوحْ إِنْتُومَا جَايِينْ، رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ مَا جِيتِشْ بَاشْ نِهْلِكْ النَّاسْ، آمَا جِيتْ بَاشْ نْخَلِّصْهُمْ.» 56وْمِنْ بَعْدْ مْشَاوْ لْقَرْيَة أُخْرَى.

الشَّيْء المَطْلُوبْ مِالنَّاسْ الِّي يْتَبّْعُوا يَسُوعْ

(مَتَّى ‏8‏:‏19‏-22)

57وَقْتِلِّي كَانُوا مَاشِينْ فِي الطْرِيقْ ثَمَّة وَاحِدْ قَالْ لْيَسُوعْ: «بَاشْ نْتَبّْعِكْ لأَيْ بْلاَصَة تِمْشِيلْهَا.» 58يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «الثْعَالِبْ عِنْدْهَا مْغَاغِرْ وِطْيُورْ السْمَاءْ عِنْدْهَا عْشَاشْ آمَا آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ مَا عِنْدِيشْ بْلاَصَة نْكِنْ فِيهَا رَاسِي.» 59وْقَالْ يَسُوعْ لْوَاحِدْ آخَرْ: «تَبَّعْنِي!» آمَا هُوَ قَالْ: «يَا سِيدْنَا، خَلِّي نِمْشِي فِي الأُوِّلْ نِدْفِنْ بَابَا.» 60يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «خَلِّي المُوتَى يِدْفْنُوا المُوتَى مْتَاعْهُمْ آمَا إِنْتِ إِمْشِي وْبَشِّرْ بْمَمْلِكْةْ اللهْ.» 61وْقَالُّو وَاحِدْ آخَرْ: «يَا سِيدْنَا، آنَا نْتَبّْعِكْ، آمَا خَلِّينِى قْبَلْ نِمْشِي نْسَلِّمْ عْلَى امَّالِيَّ.» 62جَاوْبُو يَسُوعْ: «الِّي يْحُطْ يِدُّو عْلَى المُحْرَاثْ وْيِتْلَفِّتْ التَالِي مَا يُصْلُحْشْ لْمَمْلِكْةْ اللهْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index