Search form

مَرْقُسْ 10

العِرْسْ وِالطْلاَقْ

(مَتَّى ‏19‏:‏1‏-12؛ لُوقَا ‏16‏:18)

1وِطْلَعْ يَسُوعْ مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا وْجَا لْمَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة وِالمَنَاطِقْ الِّي وْرَاء وَادْ الأُرْدُنْ وِتْلَمُّوا بِيهْ النَّاسْ مِنْ جْدِيدْ وْكِالعَادَة بْدَا يْعَلِّمْ فِيهُمْ.

2وِمْشَاوْلُو جْمَاعَة فَرِّيسِيِّينْ وْسِأْلُوهْ بَاشْ يْغَلّْطُوهْ: «يَاخِي حْلاَلْ بَاشْ الرَّاجِلْ يْطَلِّقْ مَرْتُو؟»

3آمَا هُوَ جَاوِبْهُمْ وْقَلْهُمْ: «آشْ وَصَّاكُمْ مُوسَى؟» 4- قَالُوا: «مُوسَى سْمَحْ لِلرَّاجِلْ بَاشْ يِكْتِبْ وَرْقِةْ الطْلاَقْ لْمَرْتُو وِمْبَاعِدْ يْطَلِّقْهَا.»

5قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «مُوسَى كْتِبِّلْكُمْ الوْصِيَّة هَاذِي عْلَى خَاطِرْ رُوسْكُمْ كَاسْحَة. 6- آمَا رَاهُو مِنْ أَوِّلْ الدِّنْيَا رَبِّي خْلَقْ الإِنْسَانْ أَنْثَى وِذْكَرْ. 7- وْهَاذَاكَا عْلاَشْ الرَّاجِلْ يْخَلِّي بُوهْ وْأُمُّو وْيِتْرْبَطْ بْمَرْتُو 8وْلِثْنِينْ يْوَلِّيوْ بْدَنْ وَاحِدْ إِمَّالاَ هُومَا مَا عَادُوشْ ثْنِينْ آمَا بْدَنْ وَاحِدْ. 9هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي يَجْمْعُو اللهْ مَا يْفَرّْقُوشْ الإِنْسَانْ.»

10وْفِي الدَّارْ عَاوْدُوا التْلاَمْذَة سِأْلُوهْ مِنْ جْدِيدْ عْلَى الشَّيْء هَاذَاكَا بِيدُو. 11قَالِلْهُمْ: «الِّي يْطَلِّقْ مَرْتُو وِيْعَرِّسْ بِمْرَا أُخْرَى رَاهُو زْنَى. 12وْإِذَا كَانْ المْرَا اطَّلِّقْ رَاجِلْهَا وِتْعَرِّسْ بْرَاجِلْ آخَرْ رَاهِي تِزْنَى!»

يَسُوعْ يْبَارِكْ الوْلاَدْ الصْغَارْ

(مَتَّى ‏19‏:‏13‏-15؛ لُوقَا ‏18‏:‏15‏-17)

13وْثَمَّة نَاسْ جَابُوا لْيَسُوعْ وْلاَدْ صْغَارْ بَاشْ يْحُطْ عْلِيهُمْ يِدُّو وِيْبَارِكْهُمْ آمَا التْلاَمْذَة لاَمُوا عْلِيهُمْ. 14وْوَقْتِلِّي شَافْهُمْ يَسُوعْ تْغَشِشْ وْقَالِلْهُمْ: «خَلُّوا الصْغَارْ يْجُونِي وْمَا تْحُوزُوهُمْشْ، رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ لِلنَّاسْ الِّي كِيفْهُمْ. 15نْقُولِلْكُمْ الحَقْ: الِّي مَا يِقْبِلْشْ مَمْلِكْةْ اللهْ كِيفْ وْلِدْ صْغِيرْ عُمْرُو مَا يُدْخْلِلْهَا!» 16وِمْبَاعِدْ هَزْ الوْلاَدْ الصْغَارْ بِينْ يْدِيهْ وْبَارِكْهُمْ وْهُوَ حَاطْ عْلِيهُمْ يْدِيهْ.

الرَّاجِلْ الغْنِي

(مَتَّى ‏19‏:‏16‏-30؛ لُوقَا ‏18‏:‏18‏-30)

17وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ خَارِجْ لِلطْرِيقْ ثَمَّة رَاجِلْ مْشَالُو يِجْرِي بْسُرْعَة وِهْبَطْ عْلَى رْكَايْبُو قُدَّامُو وْسِأْلُو: «يَا مُعَلِّمْ يَا بَاهِي آشْ نَعْمِلْ بَاشْ نُورِثْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة؟» 18آمَا يَسُوعْ قَالُّو: «عْلاَشْ تْنَادِيلِي يَا بَاهِي؟ مَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ بَاهِي كَانْ اللهْ وَحْدُو. 19- إِنْتِ تَعْرِفْ الوْصَايَا: مَا تُقْتُلْشْ، مَا تَزْنَاشْ، مَا تِسْرِقْشْ، مَا تِشْهِدْشْ بِالبَاطِلْ، مَا تْغُشِّشْ، إِكْرِمْ بُوكْ وْأُمِّكْ!»

20قَالُّو: «يَا مُعَلِّمْ، الحَاجَاتْ هَاذُمْ الكُلْهُمْ نَعْمِلْ فِيهُمْ مِلِّي كُنْتْ صْغِيرْ.»

21وْبَعْدْهَا خْزَرْلُو يَسُوعْ وْحَبُّو وْقَالُّو: «مَا زَالِتْ نَاقْصَاتِكْ حَاجَة وَحْدَة، بِيعْ كُلْ مَا تِمْلِكْ وْفَرّْقُو عْلَى الفُقَرَاءْ وْهَكَّا يْوَلِّي عِنْدِكْ كَنْزْ فِي السْمَاءْ وِمْبَاعِدْ إِيجَا وْتَبِّعْنِي.»

22آمَا هُوَ كِسْمَعْ الكْلاَمْ هَاذَا مْشَى حْزِينْ وْوَلَّى مَهْمُومْ عْلَى خَاطْرُو كَانْ يِمْلِكْ بَرْشَة حَاجَاتْ.

23هَزْ يَسُوعْ عِينِيهْ وِخْزَرْ عْلَى جْنَابُو وْقَالْ لِتْلاَمِذْتُو: «قَدَّاشْ صْعِيبْ عْلَى النَّاسْ الغُنْيَا بَاشْ يُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ اللهْ!»

24تْعَجّْبُوا التْلاَمْذَة وَقْتِلِّي سَمْعُوا كْلاَمُو وْزَادْ يَسُوعْ قَالِلْهُمْ: «يَا وْلاَدِي قَدَّاشْ صْعِيبْ عْلَى النَّاسْ الغُنْيَا بَاشْ يُدْخْلُوا لْمَمْلِكْةْ اللهْ! 25دْخُولْ الجْمَلْ فِي نُقْبَة مْتَاعْ إِبْرَة أسْهِلْ مِنْ إِنُّو وَاحِدْ غْنِي يُدْخُلْ لْمَمْلِكْةْ اللهْ!»

26التْلاَمْذَة سْتَغْرْبُوا بَرْشَة وْقَالُوا لِبْعَضْهُمْ: «إِمَّالاَ شْكُونْ يْنَجِّمْ يُخْلُصْ؟»

27خْزَرِّلْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «هَاذَا مُسْتَحِيلْ عِنْدْ النَّاسْ آمَا مُوشْ عِنْدْ اللهْ، كُلْ شَيْء مُمْكِنْ عِنْدْ اللهْ!»

28قَلُّو بُطْرُسْ: «شُوفْ، أَحْنَا خَلِّينَا كُلْ شَيْء وْتَبِّعْنَاكْ.»

29جَاوْبُو يَسُوعْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ: كُلْ مِنْ خَلِّي دَارْ وِلاَّ إِخْوَة وِلاَّ خْوَاتْ وِلاَّ أُمْ وِلاَّ بُو وِلاَّ وْلاَدْ وِلاَّ أَرْضْ عْلَى خَاطْرِي وِعْلَى خَاطِرْ الإِنْجِيلْ 30بَاشْ يَاخُذْ قَدْهُمْ مْيَاةْ مَرَّة دْيَارْ وْإِخْوَة وِخْوَاتْ وْأُمَّاتْ وِوْلاَدْ وْأَرَاضِي فِي الزْمَانْ هَاذَا وْيِضْطَهْدُوهْ زَادَا وْيَاخُذْ فِي الآخْرَة الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 31آمَا رَاهُمْ بَرْشَة نَاسْ فِي الأُوِّلْ بَاشْ يْوَلِّيوْ فِي الإِخِّرْ وِالنَّاسْ الِّي فِي الإِخِّرْ بَاشْ يْوَلِّيوْ فِي الأُوِّلْ!»

يَسُوعْ يَحْكِي عْلَى مُوتُو لِلمَرَّة الثَّالْثَة

(مَتَّى ‏20‏:‏17‏-19؛ لُوقَا ‏18‏:‏31‏-34)

32وْكَانُوا فِي الطْرِيقْ طَالْعِينْ لْأُورْشَلِيمْ. وْيَسُوعْ يِمْشِي فِي لُوِّلْ وِالتْلاَمْذَة كَانُوا مِتْعَجّْبِينْ وِالنَّاسْ الأُخْرِينْ الِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ خَايْفِينْ وْهَزْ الأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ وَحَّدْهُمْ وِبْدَا يَحْكِيلْهُمْ عَلِّي بَاشْ يَجْرَالُو وْقَالْ: 33«هَانَا طَالْعِينْ لْأُورْشَلِيمْ وْآنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْسَلّْمُونِي لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ. بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيَّ بِالمُوتْ وِيْسَلّْمُونِي لِلشْعُوبْ الأُخْرِينْ. 34بَاشْ يِتْمَسْخْرُوا عْلِيَّ وْيِبْصْقُوا عْلِيَّ وْيَضْرْبُونِي بِالسُّوطْ وْيُقْتْلُونِي وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ بَاشْ نْقُومْ مِالمُوتْ!»

الحَاجَة الِّي طَلْبُوهَا يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا

(مَتَّى ‏20‏:‏20‏-28)

35الوَقْتْ هَاذَاكَا مْشَالُو يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا وْلاَدْ زَبَدِي وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ: نْحِبُّوكْ تَعْمْلِلْنَا الشَّيْء الِّي نُطْلْبُوهْ مِنِّكْ.» 36سْإِلْهُمْ: «آشْ تْحِبُّوا نَعْمْلِلْكُمْ؟» 37قَالُولُو: «خَلِّينَا نُقْعْدُوا وَاحِدْ عْلَى يْمِينِكْ وِالآخَرْ عْلَى يْسَارِكْ وَقْتِلِّي تُقْعُدْ عْلَى عَرْشِكْ فِي المَجْدْ مْتَاعِكْ!» 38قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «انْتُومَا مَا كُمْشْ عَارْفِينْ شْنُوَّة قَاعْدِينْ تُطْلْبُوا: يَاخِي تْنَجّْمُوا تُشْرْبُوا الكَاسْ الِّي بَاشْ نُشْرُبْهَا وِلاَّ تِتْعَمّْدُوا بِالمَعْمُودِيَّة الِّي بَاشْ نِتْعَمِّدْ بِيهَا؟» 39قَالُولُو: «انَّجّْمُوا» جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «رَاكُمْ بَاشْ تُشْرْبُوا الكَاسْ الِّي بَاشْ نُشْرُبْهَا وْبِشْ تِتْعَمّْدُوا بِالمَعْمُودِيَّة الِّي بَاشْ نِتْعَمِّدْ بِيهَا. 40آمَا القْعَادْ عْلَى يْمِينِي وِعْلَى يْسَارِي مَا انَّجِّمْشْ نَعْطِيهْ كَانْ لِلِّي حَضِّرْهُولْهُمْ اللهْ.»

41وْوَقْتِلِّي سَمْعُوا العَشْرَة تْلاَمْذَة الأُخْرِينْ تْغَشَشُوا عْلَى يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا. 42آمَا يَسُوعْ نَادَالْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «تَعْرْفُوا الِّي الحُكَّامْ مْتَاعْ الشْعُوبْ يِتْحَكّْمُوا فِيهُمْ، وِلِّي عِنْدْهُمْ سُلْطَة يِتْسَلّْطُوا عْلِيهُمْ. 43آمَا انْتُومَا لاَزِمْ مَا يْكُونِشْ مَا بِينَاتْكُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا. آمَا الِّي يْحِبْ يْكُونْ فِيكُمْ عْظِيمْ خَلِّيهْ يْكُونْ خَادِمْ لِيكُمْ. 44وِلِّي يْحِبْ يْوَلِّي لُوِّلْ فِيكُمْ خَلِّيهْ يْكُونْ عَبْدْ لِيكُمْ. 45حَتَّى آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ مَا جِيتِشْ بَاشْ النَّاسْ يِخْدْمُونِي آمَا جِيتْ بَاشْ نِخْدِمْهُمْ وْنَعْطِي حْيَاتِي بَاشْ نِفْدِي بِيهَا بَرْشَة مِنْهُمْ.»

بَارْتِيمَاوْسْ الأَعْمَى يِتْشْفَى

(مَتَّى ‏20‏:‏29‏-34؛ لُوقَا ‏18‏:‏35‏-43)

46وِمْبَاعِدْ وُصْلُوا لْأَرِيحَا وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ خَارِجْ مِنْ المْدِينَة وِمْعَاهْ تْلاَمِذْتُو وْبَرْشَة نَاسْ أُخْرِينْ كَانْ بَارْتِيمَاوُسْ الأَعْمَى وِلْدْ تِيمَاوْسْ قَاعِدْ عْلَى جْنَبْ الطْرِيقْ يُطْلُبْ. 47وَقْتِلِّي سْمَعْ الِّي هَاذَاكَا هُوَ يَسُوعْ الِّي مِالنَّاصْرَة بْدَا يْعَيِّطْ وِيْقُولْ: «يَا يَسُوعْ وِلْدْ دَاوُدْ! ارْحِمْنِي!» 48وْصَاحُوا عْلِيهْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يُسْكُتْ، آمَا هُوَ زَادْ فِي الصْيَاحْ: «يَا وِلْدْ دَاوُدْ ارْحِمْنِي.» 49وِوْقُفْ يَسُوعْ وْقَالْ: «نَادِيوْلُو.» وْنَادَاوْ لِلرَّاجِلْ الأَعْمَى وْقَالُولُو: «اتْشَجَّعْ وْقُومْ! آهُوَ يْنَادِيلِكْ!» 50نَحَّى كَبُّوطُو وْنَقِّزْ جَا وَاقِفْ عْلَى سَاقِيهْ وْجَا لْيَسُوعْ. 51وْسِأْلُو يَسُوعْ: «شْنُوَّة تْحِبّْنِي نَعْمِلِّكْ؟» قَالُّو الأَعْمَى: «يَا مُعَلِّمْ، نْحِبْ نَرْجَعْ نْشُوفْ!» 52وْقَالُّو يَسُوعْ: «إِمْشِي! إِيمَانِكْ شْفَاكْ.» وْبِالوَقْتْ رْجَعْ يْشُوفْ وِبْقَى يْتَبَّعْ فِي يَسُوعْ فِي الطْرِيقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index