Search form

مَرْقُسْ 11

يَسُوعْ يُدْخُلْ لْأُورْشَلِيمْ

(مَتَّى ‏21‏:‏1‏-11؛ لُوقَا ‏19‏:‏28‏-40؛ يُوحَنَّا ‏12‏:‏12‏-19)

1كِقُرْبُوا يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو مِنْ أُورْشَلِيمْ. وُصْلُوا لْبِيتْ فَاجِي وْقَرْيِةْ بِيتْ عَنْيَا. فِينْ جْبَلْ الزِّيتُونْ، بْعَثْ يَسُوعْ زُوزْ مِنْ تْلاَمِذْتُو 2وْقَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ لِلقَرْيَة المْقَابْلِتْكُمْ وْدُوبْ مَا تُدْخْلُوهَا تَلْقَاوْ جَحْشْ مَرْبُوطْ مَا رْكِبْ عْلِيهْ حَتَّى حَدْ، حِلُّولُو الرْبَاطْ وْجِيبُوهُولِي هْنَا. 3وْإِذَا وَاحِدْ قَالِلْكُمْ: "آشْ تَعْمْلُوا؟" قُولُوا: "الرَّبْ مِحْتَاجْلُو" وْتَوْ يْرَجّْعُو فِيسَعْ.»

4وِمْشَاوْ وِلْقَاوْ جَحْشْ مَرْبُوطْ البَرَّة مِالبَابْ عْلَى الطْرِيقْ. حَلُّولُو الرْبَاطْ 5يَاخِي ثَمَّة جْمَاعَة كَانُوا وَاقْفِينْ الغَادِي قَالُولْهُمْ: «آشْ تَعْمْلُوا؟ عْلاَشْ تْسَيّْبُوا فِي الجَّحْشْ؟» 6وْجَاوْبُوا كِيفْ مَا وَصَّاهُمْ يَسُوعْ بِالضَّبْطْ وَلاَّوْ خَلاَّوْهُمْ هَزُّوهْ. 7وْجَابُوا الجَّحْشْ لْيَسُوعْ وْحَطُّوا عْلِيهْ كْبَابِطْهُمْ وْهُوَ رْكِبْ عْلِيهْ. 8وْبَرْشَة نَاسْ فِرْشُوا دْبَشْهُمْ فِي الطْرِيقْ وْنَاسْ أُخْرِينْ جَابُوا عِيدَانْ قَصُّوهَا مِالسْوَانِي. 9- وِالنَّاسْ الِّي مَاشِينْ قُدَّامْ يَسُوعْ وِلِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ كَانُوا يْغَنِّيوْ:

أُوصَنَّا!

مُبَارَكْ الِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبْ

10مُبَارْكَة مَمْلِكْةْ بُونَا دَاوُدْ الِّي جَايَة!

أُوصَنَّا فِي الأَعَالِي!

11وِمْبَاعِدْ دْخَلْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ، وِمْشَى لِلهَيْكِلْ وِتْفَرِّجْ فِي الحَاجَاتْ الِّي فِيهْ الكُلْهَا حَتَّى لْإِخْرْ العْشِيَّة، وِالوَقْتْ كَانْ امَّخَّرْ يَاخِي خْرَجْ وِمْشَى لْبِيتْ عَنْيَا هُوَ وِالأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ.

يَسُوعْ وِالكَرْمَة

(مَتَّى ‏21‏:‏18‏-19)

12وِاليُومِتْ غُدْوَة بَعْدْ مَا مْشَاوْ مِنْ بِيتْ عَنْيَا يَسُوعْ جَاعْ. 13وْشَافْ مِنْ بْعِيدْ كَرْمَة عَامْلَة الوْرَقْ مْشَالْهَا بَالِكْشِي يَلْقَى فِيهَا كَرْمُوسْ وْوَقْتِلِّي وْصُلِّلْهَا مَا لْقَى فِيهَا كَانْ الوْرَقْ عْلَى خَاطِرْ وَقْتْ الكَرْمُوسْ مَازَالْ مَا جَاشْ. 14تْكَلِّمْ وْقَالِلْهَا: «حَتَّى حَدْ مَا عَادْ يَاكُلْ مِنِّكْ الغَلَّة لِلأَبَدْ!» وِتْلاَمِذْتُو كَانُوا يِسْمْعُوا فِيهْ.

يَسُوعْ يْطَرِّدْ البَيَّاعَة مِالهَيْكِلْ

(مَتَّى ‏21‏:‏12‏-17؛ لُوقَا ‏19‏:‏45‏-48؛ يُوحَنَّا ‏2‏:‏13‏-22)

15وْوُصْلُوا لْأُورْشَلِيمْ، وِدْخَلْ يَسُوعْ لِلهَيْكِلْ وِبْدَا يْطَرِّدْ فِلِّي كَانُوا يْبِيعُوا وْيِشْرِيوْ فِي وُسْطْ الهَيْكِلْ وِقْلِبْ الطْوَاوِلْ مْتَاعْ النَّاسْ الِّي يْصَرّْفُوا فِي الفْلُوسْ وِالكْرَاسِي مْتَاعْ الِّي يْبِيعُوا فِي الحْمَامْ. 16وْمَا خَلاَّشْ حَتَّى وَاحِدْ يْدَخِّلْ أَيْ حَاجَة لِلهَيْكِلْ. 17- وْعَلِّمْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «يَاخِي مَا تِكْتِبْشْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

بِيتِي بَاشْ تِتْسَمَّى بِيتْ الصَّلاَةْ مْتَاعْ الشْعُوبْ الكُلْهُمْ؟

وِانْتُومَا رَدِّيتُوهَا دَامُوسْ السُّرَّاقْ!»

18وْسَمْعُوا رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ بِلِّي وْقَعْ وِبْدَاوْا يْلَوّْجُوا كِيفَاشْ يُقْتْلُوهْ، آمَا كَانُوا خَايْفِينْ مِنُّو عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْ كَانْ عَاجِبْهُمْ تَعْلِيمُو. 19وْوَقْتِلِّي جَاتْ العْشِيَّة خْرَجْ يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو مِالمْدِينَة.

الشَّيْء الِّي جْرَى لِلكَرْمَة

(مَتَّى ‏21‏:‏20‏-22)

20وْوَقْتِلِّي كَانُوا مِتْعَدِّينْ اليُومِتْ غُدْوَة فِي الصْبَاحْ بِكْرِي شَافُوا الكَرْمَة الكُلْهَا يَابْسَة حَتَّى مِنْ عْرُوقْهَا. 21وِتْذَكِّرْ بُطْرُسْ وْقَلُّو: «يَا مُعَلِّمْ شُوفْ! الكَرْمَة الِّي إِنْتِ لْعَنْتْهَا يِبْسِتْ!» 22جَاوِبْ يَسُوعْ وْقَالْ: «امّْنُوا بِالله! 23نْقُلْكُمْ الحَقْ: الِّي يْقُولْ لِلجْبَلْ هَاذَا: "اتْقَلِّعْ وْطِيحْ فِي البْحَرْ!" وْمَا يْشِكِّشْ فِي قَلْبُو آمَا يِمِّنْ إِنُّو الشَّيْء الِّي يْقُولُو بَاشْ يَاقَعْ. رَاهُو الشَّيْء هَاذَاكَا بَاشْ يَاقَعْ. 24هَاذَاكَا عْلاَشْ نْقُولِلْكُمْ: أَيْ حَاجَة تُطْلْبُوهَا فِي الصَّلاَةْ، امّْنُوا الِّي إِنْتُومَا خْذِيتُوهاَ وْتَوْ تِتْعْمَلِّلْكُمْ. 25وْوَقْتِلِّي تَاقْفُوا بَاشْ تْصَلُّوا، وْتِتْذَكّْرُوا الِّي ثَمَّة وَاحِدْ غْلُطْ مْعَاكُمْ اغْفْرُولُو بَاشْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ يِغْفْرِلْكُمْ ذْنُوبْكُمْ.» 26+

السُّلْطَة مْتَاعْ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏21‏:‏23‏-27؛ لُوقَا ‏20‏:‏1‏-8)

27وِمْبَاعِدْ رَجْعُوا لْأُورْشَلِيمْ مَرَّة أُخْرَى وْوَقْتِلِّي كَانْ يِمْشِي فِي الهَيْكِلْ مْشَاوْلُو رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالشْيُوخْ 28وْسِأْلُوهْ: «بَانَا سُلْطَة تَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا؟ وِشْكُونْ عْطَاكْ السُّلْطَة بَاشْ تَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا؟» 29جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «وْآنَا زَادَا نِسْإِلْكُمْ سُؤَالْ وَاحِدْ وْإِذَا تْجَاوْبُونِي عْلِيهْ نْقُلْكُمْ بَانَا سُلْطَة آنَا قَاعِدْ نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا: 30مْنِينْ جَاتْ المَعْمُودِيَّة مْتَاعْ يُوحَنَّا؟ مِالسْمَاءْ وِلاَّ مِنْ عِنْدْ النَّاسْ؟ جَاوْبُونِي!» 31تْفَاهْمُوا مَا بِينَاتْهُمْ وْقَالُوا: «إِذَا قُلْنَا: "مِالسْمَاءْ" يْقُولْ: "إِمَّالاَ عْلاَشْ مَا امِّنْتُوشْ بِيهْ؟" 32يَاخِي نْقُولُوا: "مِنْ عِنْدْ النَّاسْ؟" وْكَانُوا خَايْفِينْ مِنْ النَّاسْ عْلَى خَاطِرْهُمْ الكُلْهُمْ كَانُوا مُقْتَنْعِينْ الِّي يُوحَنَّا نَبِي بِالحَقْ.» 33وْجَاوْبُوا يَسُوعْ وْقَالُولُو: «مَا نَعْرْفُوشْ.» قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «حَتَّى آنَا مَا نْقُلْكُمْشْ بْأَيْ سُلْطَة نَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index