Search form

مَرْقُسْ 13:11

11وْوَقْتِلِّي يْهِزُّوكُمْ بَاشْ يْسَلْمُوكُمْ مَا تْخَمَمُوشْ مِنْ قْبَلْ فِي شْنُوَّة بَاشْ تْقُولُوا: آمَا قُولُوا الكْلاَمْ الِّي يِتْعْطَالْكُمْ فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا عْلَى خَاطِرْ مَا كُمْشْ إِنْتُومَا الِّي بَاشْ تِتْكَلّْمُوا آمَا رَاهُو الرُّوحْ القُدُسْ هُوَ الِّي بَاشْ يِتْكَلِّمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index