Search form

مَرْقُسْ 14:49

49كُلْ يُومْ كُنْتْ مَا بِينَاتْكُمْ نْعَلِّمْ فِي الهَيْكِلْ وْمَا شَدِّيتُونِيشْ آمَا الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو وْقَعْ بَاشْ يْتِمْ الِّي تْقَالْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index