Search form

مَرْقُسْ 2

يَسُوعْ يِشْفِي رَاجِلْ مَشْلُولْ

(مَتَّى ‏9‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏5‏:‏17‏-26)

1وْبَعْدْ أَيَّامَاتْ رْجَعْ يَسُوعْ لْمَنْطِقْةْ كَفْرْنَاحُومْ وْتِنْشَرْ الخْبَرْ الِّي هُوَ فِي الدَّارْ. 2تْلَمُّوا بَرْشَة نَاسْ حَتَّى لِينْ مَا بْقَاتْشْ بْلاَصَة لْحَتَّى حَدْ قُدَّامْ البَابْ. وِبْدَا يَحْكِيلْهُمْ عْلَى كِلْمِةْ اللهْ. 3وْجَابُولُو وَاحِدْ مَشْلُولْ هَازِّينُو أَرْبْعَة رْجَالْ. 4آمَا مَا قِدْرُوشْ يُقْرْبُولُو بِسْبَبْ الزَّحْمَة الكْبِيرَة. وْنُقْبُوا السْطَحْ مْتَاعْ الدَّارْ الِّي كَانْ فِيهَا يَسُوعْ وْهَبّْطُوا الفْرَاشْ الِّي رَاقِدْ عْلِيهْ المَشْلُولْ. 5وَقْتِلِّي شَافْ يَسُوعْ إِيمَانْهُمْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: «يَا وْلِيدِي رَاهِي ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ.»

6وْكَانُوا مْعَ النَّاسْ جْمَاعَة مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ بْدَاوْا يْفَكّْرُوا فِي قْلُوبْهُمْ: 7«شْبِيهْ الرَّاجِلْ هَاذَا يِتْكَلِّمْ هَكَّا؟ رَاهُو يَكْفِرْ! شْكُونْ غِيرْ اللهْ وَحْدُو يِقْدِرْ يِغْفِرْ الذْنُوبْ؟»

8وْبِالوَقْتْ عْرَفْ يَسُوعْ الشَّيْء الِّي يْفَكّْرُوا فِيهْ وَلَّى سْإِلْهُمْ: «عْلاَشْ تْفَكّْرُوا فِي الشَّيْء هَاذَا؟ 9آنَا هُو أسْهِلْ؟ بَاشْ يِتْقَالْ لِلمَشْلُولْ: "ذْنُوبِكْ تْغِفْرِتْ" وِلاَّ يِتْقَالُّو: "قُومْ! هِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي." 10آمَا هَكَّا تَعْرْفُوا الِّي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ عِنْدِي السُّلْطَة فِي الأَرْضْ بَاشْ نِغْفِرْ الذْنُوبْ» وِمْبَاعِدْ قَالْ لِلمَشْلُولْ: 11«نْقُلِّكْ: قُومْ! هِزْ فْرَاشِكْ وْإِمْشِي لْبِيتِكْ.» 12قَامْ بِالوَقْتْ وْهَزْ فْرَاشُو وِمْشَى قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْ وِبْقَاوْ الكُلْهُمْ مِتْعَجّْبِينْ وْسَبّْحُوا اللهْ وْقَالُوا: «الشَّيْء هَاذَا عْمُرْنَا مَا شُفْنَا مِثْلُو بِالكُلْ!»

المَسِيحْ يِدْعِي لاَوِي

(مَتَّى ‏9‏:‏9‏-13؛ لُوقَا ‏5‏:‏27‏-32)

13وِخْرَجْ يَسُوعْ مَرَّة ثَانْيَة لْشَطْ البُحَيْرَة وْخَلْطُوا عْلِيهْ النَّاسْ الكُلْ وِبْدَا يْعَلِّمْ فِيهُمْ. 14وْوَقْتِلِّي كَانْ يِمْشِي شَافْ لاَوِي وِلْدْ حَلْفَى قَاعِدْ فِي المَكْتِبْ مْتَاعْ الضَّرَايِبْ وْقَلُّو: «تَبَّعْنِي!» يَاخِي قَامْ وْتَبّْعُو.

15وْوَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ قَاعِدْ يَاكُلْ فِي دَارْ لاَوِي جَاوْ بَرْشَة مِلِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ وْكَانُوا بِحْذَاهْ هُوَ وِتْلاَمِذْتُو. وْبَرْشَة مِنْهُمْ كَانُوا يْتَبّْعُوا فِيهُمْ. 16وْوَقْتِلِّي الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ شَافُوا الِّي يَسُوعْ يَاكُلْ مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ قَالُوا لِتْلاَمِذْتُو «عْلاَشْ يَاكُلْ مْعَ الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ؟»

17سْمَعْ يَسُوعْ وْجَاوِبْهُمْ: «مُوشْ الصْحَاحْ هُومَا المِحْتَاجِينْ لِلطْبِيبْ آمَا رَاهُمْ المُرْضَى. جِيتْ بَاشْ نِدْعِي المِذْنْبِينْ، مُوشْ الأَبْرَارْ.»

النِّقَاشْ عْلَى الصْيَامْ

(مَتَّى ‏9‏:‏14‏-17؛ لُوقَا ‏5‏:‏33‏-39)

18وْكَانُوا تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا وِالفَرِّيسِيِّينْ صَايْمِينْ يَاخِي جَاوْ جْمَاعَة لْيَسُوعْ يِسْأْلُوا فِيهْ: «عْلاَشْ تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا وِتْلاَمِذْةْ الفَرِّيسِيِّينْ يْصُومُوا وِتْلَامِذْتِكْ مَا يْصُومُوشْ؟»

19جَاوِبْهُمْ: «يَاخِي يْنَجّْمُوا المِسْتَدْعِينْ لِلعِرْسْ يْصُومُوا وِالعْرِيسْ مَازَالْ فِي وُسْطْهُمْ؟ مَا دَامُو العْرِيسْ فِي وُسْطْهُمْ مَا يْنَجّْمُوشْ يْصُومُوا. 20آمَا بَاشْ يْجِيوْ نْهَارَاتْ يِتْهَزْ العْرِيسْ بْعِيدْ عْلِيهُمْ وِالوَقْتْ هَاذَاكَا بَاشْ يْصُومُوا.

21مَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْرَقِّعْ لِبْسَة قْدِيمَة بْقَطْعَة مِنْ قْمَاشْ جْدِيدْ مَا كَانِشْ تْوَلِّي القَطْعَة الجْدِيدَة تِتْكَمِّشْ وْتَاكُلْ مِاللِّبْسَة القْدِيمَة وِتْوَلِّي التَّقْطِيعَة أَكْبِرْ. 22وْمَا ثَمَّاشْ حَتَّى وَاحِدْ يْحُطْ شْرَابْ جْدِيدْ فِي قْرِبْ قْدِيمَة بَاشْ الشْرَابْ الجْدِيدْ مَا يفَرْقِعْشْ القْرِبْ. رَاهُو الشْرَابْ الجْدِيدْ يِتْحَطْ فِي قْرِبْ جْدِيدَة.»

الحِوَارْ عْلَى السِّبْتْ

(مَتَّى ‏12‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏6‏:‏1‏-5)

23وِتْعَدَّى يَسُوعْ فِي نْهَارْ سِبْتْ فِي وُسْطْ الزَّرْعْ وْشَقُّوا تْلاَمِذْتُو الزَّرْعْ وْهُومَا يْنَحِّيوْ فِي السْبُولْ مْتَاعْ القَمْحْ. 24قَالُوا الفَرِّيسِيِّينْ لْيَسُوعْ: «شُوفْ، عْلاَشْ تْلاَمِذْتِكْ يَعْمْلُوا فِي حْوَايِجْ مَا تْحِلِّشْ نْهَارْ السِّبْتْ؟» 25جَاوِبْهُمْ: «يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ شْنُوَّة عْمَلْ دَاوُدْ وِلِّي مْعَاهْ وَقْتِلِّي حْتَاجُوا وْجَاعُوا؟ 26- كِيفَاشْ دْخَلْ لْبِيتْ اللهْ فِي وَقْتْ أَبِيَاثَارْ الِّي هُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِكْلَى مِنْ خُبْزْ القُرْبَانْ الِّي الكُهَّانْ وَحَّدْهُمْ كَانْ مَسْمُوحِلْهُمْ بَاشْ يَاكْلُوا مِنُّو وْزَادْ عْطَى لِصْحَابُو كْلاَوْ؟»

27وْزَادْ قَالِلْهُمْ: «رَاهُو السِّبْتْ تُوجِدْ لْفَايِدْةْ الإِنْسَانْ مُوشْ الإِنْسَانْ هُوَ الِّي تُوجِدْ بَاشْ يْكُونْ عَبْدْ لِلسِّبْتْ. 28آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ رَبْ السِّبْتْ زَادَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index