Search form

مَرْقُسْ 2:4

4آمَا مَا قِدْرُوشْ يُقْرْبُولُو بِسْبَبْ الزَّحْمَة الكْبِيرَة. وْنُقْبُوا السْطَحْ مْتَاعْ الدَّارْ الِّي كَانْ فِيهَا يَسُوعْ وْهَبّْطُوا الفْرَاشْ الِّي رَاقِدْ عْلِيهْ المَشْلُولْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index