Search form

مَرْقُسْ 4

مَثَلْ الفَلاَّحْ

(مَتَّى ‏13‏:‏1‏-9؛ لُوقَا ‏8‏:‏4‏-8)

1وِمْبَاعِدْ بْدَا يَسُوعْ يْعَلِّمْ مَرَّة أُخْرَى فِي الشَّطْ مْتَاعْ البُحَيْرَة وْبَرْشَة نَاسْ تْلَمُّوا بِيهْ يَاخِي وَلَّى طْلَعْ فِي الفْلُوكَة وِقْعَدْ فِيهَا وْهِيَ فِي المَاء وِالنَّاسْ الكُلْ بْقَاوْ عْلَى الشَّطْ. 2وْعَلِّمْهُمْ بَرْشَة حَاجَاتْ بِالأَمْثَالْ وْمِالحَاجَاتْ الِّي قَالْهَالْهُمْ وْهُوَ يْعَلِّمْ فِيهُمْ: 3«اسْمْعُوا! خْرَجْ الفَلاَّحْ بَاشْ يَزْرَعْ. 4وَقْتِلِّي هُوَ يَزْرَعْ ثَمَّة زِرِّيعَة جَاتْ فِي الثْنِيَّة، جَاتْ الطْيُورْ وِكْلِتْهَا. 5وْثَمَّة زِرِّيعَة أُخْرَى طَاحِتْ فِي أَرْضْ فِيهَا الحْجَرْ، مَا فِيهَاشْ بَرْشَة تْرَابْ، يَاخِي نِبْتِتْ بِالوَقْتْ عْلَى خَاطِرْ تْرَابْهَا مُوشْ بَرْشَة. 6آمَا وَقْتِلِّي طَلْعِتْ الشَّمْسْ تْحَرْقِتْ وْيِبْسِتْ عْلَى خَاطِرْهَا مَا عِنْدْهَاشْ عْرُوقْ. 7وْثَمَّة زِرِّيعَة طَاحِتْ وُسْطْ الشُّوكْ وْوَقْتِلِّي نْبِتْ الشُّوكْ خْنَقْهَا وْمَا خَلاَّهَاشْ تُثْمُرْ. 8وْثَمَّة زِرِّيعَة أُخْرَى طَاحِتْ فِي الأَرْضْ البَاهْيَة. نِبْتِتْ وْكِبْرِتْ وْعَمْلِتْ الثَّمَرْ. ثَمَّة مِنْهَا الِّي جَابِتْ ثْلاَثِينْ مَرَّة قَدْ الِّي تِزْرَعْ وْمِنْهَا الِّي جَابِتْ سِتِّينْ وْمِنْهَا الِّي جَابِتْ مْيَة.» 9وِمْبَاعِدْ قَالْ: «الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ خَلِّيهْ يِسْمَعْ!»

عْلاَشْ يَسُوعْ يِسْتَعْمِلْ فِي الأَمْثَالْ

(مَتَّى ‏13‏:‏10‏-17؛ لُوقَا ‏8‏:‏9‏-10)

10وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ كَانْ وَحْدُو، سِأْلُوهْ النَّاسْ الدَّايْرِينْ بِيهْ وِالرُّسُلْ الأَثْنَاشْ عْلَى المَعْنَى مْتَاعْ المَثَلْ. 11قَالِلْهُمْ: «إِنْتُومَا تِعْطَالْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا الأَسْرَارْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ اللهْ. آمَا النَّاسْ الأُخْرِينْ كُلْ شَيْء يِتْقَالِلْهُمْ بِالأَمْثَالْ 12- بَاشْ

الخَزْرَانْ يُخْزْرُوا وْمَا يْشُوفُوشْ

وِالسَّمْعَانْ يِسْمْعُوا وْمَا يِفْهْمُوشْ

بَاشْ مَا يَرْجْعُوشْ

وِذْنُوبْهُمْ مَا يِتْغِفْرُوشْ.»

يَسُوعْ يْفَسِّرْ المَثَلْ مْتَاعْ الفَلاَّحْ

(مَتَّى ‏13‏:‏18‏-23؛ لُوقَا ‏8‏:‏11‏-15)

13وْقَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي مَا فْهِمْتُوشْ المَثَلْ هَاذَا؟ إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ تِفْهْمُوا الأَمْثَالْ الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ؟ 14الفَلاَّحْ يَزْرَعْ كِلْمِةْ اللهْ. 15وِلِّي هُومَا فِي الثْنِيَّة وِينْ كِلْمِةْ اللهْ مَزْرُوعَة هُومَا الِّي دُوبْ مَا يِسْمْعُوهَا يْجِي الشِّيطَانْ وْيَخْطِفْ الكِلْمَة الِّي تْزُرْعِتْ فِي قْلُوبْهُمْ. 16وِلِّي تْزُرْعُوا فِي أَرْضْ فِيهَا بَرْشَة حْجَرْ هُومَا الِّي دُوبْ مَا يِسْمْعُوا الكِلْمَة يِقْبْلُوهَا وْهُومَا فَرْحَانِينْ. 17آمَا مَا عِنْدْهُمْشْ عْرُوقْ. يَبْقَاوْ لْمُدِّةْ قْصِيرَة وْدُوبْ مَا يْجِي وَقْتْ صْعِيبْ وِلاَّ إِضْطِهَادْ عْلَى خَاطِرْ الكِلْمَة يْطِيحُوا فِيسَعْ. 18وِالأُخْرِينْ الِّي تْزُرْعُوا وُسْطْ الشُّوكْ، هُومَا الِّي سَمْعُوا الكِلْمَة 19آمَا هْمُومْ الدِّنْيَا وِالغْنَى الِّي يْغَلِّطْ وِالحَاجَاتْ الأُخْرَى الِّي يِشْتْهُوهَا تُدْخُلْ وِتُخْنُقْ الكِلْمَة وِيْوَلُّوا مَا فِيهُمْشْ زِرِّيعَة. 20آمَا الِّي يِتْزُرْعُوا فِي الأَرْضْ البَاهْيَة، هُومَا الِّي يِسْمْعُوا الكِلْمَة وْيِقْبْلُوهَا وِيْجِيبُوا زِرِّيعَة، مِنْهُمْ الِّي يْجِيبْ ثْلاَثِينْ مَرَّة قَدْ الِّي تِزْرَعْ وْمِنْهُمْ الِّي يْجِيبْ سِتِّينْ وْمِنْهُمْ الِّي يْجِيبْ مْيَة.»

مَثَلْ الفْنَارْ

(لُوقَا ‏8‏:‏16‏-18)

21وْقَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي النَّاسْ يْجِيبُوا الفْنَارْ وِيْحُطُّوهْ تَحْتْ طَاسَة وِلاَّ يْحُطُّوهْ تَحْتْ سْرِيرْ؟ يَاخِي مُوشْ يِتْحَطْ فِي بْلاَصَة عَالْيَة؟ 22كُلْ حَاجَة مْخُبّْيَة بَاشْ تِتْكْشِفْ وْكُلْ حَاجَة مَسْتُورَة بَاشْ تِتْعْلِنْ. 23الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ.»

مَثَلْ الكِيلْ

(مَتَّى ‏7‏:2؛ ‏13‏:12؛ لُوقَا ‏6‏:38؛ ‏8‏:18)

24وْقَالْ لِتْلاَمِذْتُو وْلِلنَّاسْ الِّي دَايْرِينْ بِيهْ: «رُدُّوا بَالْكُمْ كِيفَاشْ تِفْهْمُوا الشَّيْء الِّي تِسْمْعُوا فِيهْ! رَاهُو الكِيلْ الِّي تْكَيّْلُوا بِيهْ، يِتْكَيّْلِلْكُمْ بِيهْ وِيِتْزَادِلْكُمْ، 25الِّي عَنْدُو يِتْزَادْلُو أَكْثِرْ وِلِّي مَا عِنْدُوشْ حَتَّى الِّي عَنْدُو يِتْفَكّْلُو.»

مَثَلْ الزَّرْعْ الِّي يِكْبِرْ

26وْقَالْ يَسُوعْ: «مَمْلِكْةْ اللهْ تِشْبِهْ لْفَلاَّحْ يَرْمِي الزِّرِّيعَة فِي الأَرْضْ. 27وِمْبَاعِدْ يُرْقُدْ فِي اللِّيلْ وِيْقُومْ فِي النْهَارْ وِالزِّرِّيعَة قَاعْدَة تُطْلُعْ وْتِكْبِرْ. هُوَ مَا يَعْرِفْشْ كِيفَاشْ الشَّيْء هَاذَاكَا قَاعِدْ يَجْرَى. 28الأَرْضْ وَحَّدْهَا تَعْطِي السَّاقْ فِي الأُوِّلْ، مْبَاعِدْ السْبُولَة، فِي الإِخِّرْ السْبُولَة تِتْمْلَى بِالقَمْحْ. 29آمَا دُوبْ مَا الصَّابَة تَحْضِرْ، يَحْصِدْهَا الفَلاَّحْ بِالمِنْجِلْ عْلَى خَاطِرْ جَا وَقْتْ الحْصَادْ.»

مَثَلْ زِرِّيعِةْ الخَرْدِلْ

(مَتَّى ‏13‏:‏31‏-32،‏34‏-35؛ لُوقَا ‏13‏:‏18‏-19)

30وْقَالْ يَسُوعْ: «بَّاشْ نْشَبّْهُوا مَمْلِكْةْ اللهْ وِبْأَيْ مَثَلْ نْمَثّْلُوهَا؟ 31تِشْبِهْ لْزِرِّيعَة مْتَاعْ خَرْدِلْ وَقْتِلِّي تِتْزْرَعْ فِي الأَرْضْ هِيَ أَصْغِرْ مِنْ الزِّرِّيعَة الأُخْرَى الكُلْهَا. 32آمَا وَقْتِلِّي تِنْبِتْ اطَّلِّعْ عِيدَانْ كْبِيرَة وِتْوَلِّي أَكْبِرْ مِالنَّبَاتَاتْ الِّي كِيفْهَا الكُلْهَا وِتْجِي الطّْيُورْ بَاشْ تْعَشِشْ فِي وُسْطْ الظُّلْ مْتَاعْهَا.»

33ابَّرْشَة أَمْثَالْ كِيفْ هَاذَا كَانْ يَسُوعْ يْقُولْ فِي كِلْمِةْ اللهْ لِلنَّاسْ، عْلَى قَدْرْ مَا كَانُوا قَادْرِينْ بَاشْ يِفْهْمُوا. 34وْمَا كَانِشْ يَحْكِيلْهُمْ حَتَّى شَيْء مِنْ غِيرْ مَثَلْ، آمَا كَانْ يْفَسِّرْ لِتْلاَمِذْتُو فِي كُلْ شَيْء وَقْتِلِّي يَبْقَى مْعَاهُمْ وَحَّدْهُمْ.

يَسُوعْ يْهَدِّي العَاصْفَة

(مَتَّى ‏8‏:‏23‏-27؛ لُوقَا ‏8‏:‏22‏-25)

35وْفِي النْهَارْ هَاذَاكَا، فِي العْشِيَّة قَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: «هَيَّا نِتْعَدَّاوْ لِلجِيهَة الأُخْرَى مْتَاعْ البُحَيْرَة.» 36خَلاَّوْ النَّاسْ وْهَزُّوهْ مْعَاهُمْ فِي الفْلُوكَة الِّي كَانْ فِيهَا وْكَانِتْ مْعَاهْ فْلاَيِكْ أُخْرَى. 37وْهَبِّتْ رِيحْ قْوِيَّة وْوَلَّى المُوجْ يَضْرِبْ فِي الفْلُوكَة حَتَّى لِينْ قْرِيبْ تِتْعَبَّى بِالمَاء. 38وْهُوَ كَانْ رَاقِدْ فِي آخِرْ الفْلُوكَة وْحَاطْ رَاسُو عْلَى وْسَادَة. قَوّْمُوهْ وْقَالُولُو: «يَا مُعَلِّمْ! يَاخِي مَا يْهِمِّكْشْ فِينَا كِنْمُوتُوا؟» 39وَلَّى قَامْ وِأْمَرْ الرِّيحْ وْقَالْ لِلبُحَيْرَة: «اسْكُتْ! رِيضْ!» يَاخِي الرِّيحْ وْقُفْ وِالدِّنْيَا هْدَاتْ. 40وْقَالِلْهُمْ: «شْبِيكُمْ مَرْعُوبِينْ بَرْشَة؟ عْلاَشْ مَا عِنْدْكُمْشْ إِيمَانْ؟» 41خَافُوا بَرْشَة وْقَالُوا لِبْعَضْهُمْ: «شْكُونُو هَاذَا؟ حَتَّى مِالرِّيحْ وِالبُحَيْرَة يْطِيعُوا فِيهْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index