Search form

مَرْقُسْ 6:22

22وْدَخْلِتْ بِنْتْ هِيرُودِيَّة وْشَطْحِتْ وْعَجْبِتْ هِيرُودُسْ وِالنَّاسْ القَاعْدِينْ مْعَاهْ وَلَّى قَالْ المَلِكْ لِلبْنَيَّة: «اطْلْبِي الِّي تْحِبِّي وْآنَا نَعْطِيكْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index