Search form

مَرْقُسْ 6:55

55وْوَلُّوا يِجْرِيوْ فِي المَنْطْقَة الكُلْهَا وِيْجِيبُوا فِي المُرْضَى الرَّاقْدِينْ عْلَى الفْرَاشْ لِلبْلاَصَة الِّي يِسْمْعُوا بِيهْ مْشَالْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index