Search form

مَرْقُسْ 8

يَسُوعْ يْوَكِّلْ أَرْبْعَة آلاَفْ

(مَتَّى ‏15‏:‏32‏-39)

1فِي الأَيَّامَاتْ هَاذُوكُمْ كَانُوا ثَمَّة بَرْشَة نَاسْ مَرَّة أُخْرَى وْمَا كَانِشْ عَنْدْهمْ مَا يَاكْلُوا، نَادَى يَسُوعْ تْلاَمِذْتُو وْقَالِلْهُمْ: 2«رَاهُمْ النَّاسْ غَايْضِينِّي عْلَى خَاطِرْهُمْ بْقَاوْ مْعَايَا ثْلاَثَة أَيَّامْ مِنْ غِيرْ مَاكْلَة. 3وْإِذَا كَانْ نبْعِثْهُمْ يْرَوّْحُوا وْهُومَا جْوَاعَا رَاهُمْ بَاشْ يْدُوخُوا فِي الثْنِيَّة عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة شْكُونْ فِيهُمْ الِّي جَايْ مِنْ بْلاَصَة بْعِيدَة.» 4جَاوْبُوهْ تْلاَمِذْتُو: «مْنِينْ الوَاحِدْ بَاشْ يْوَكِّلْ الخُبْزْ لِلنَّاسْ هَاذُومَا الكُلْهُمْ فِي بْلاَصَة خَالْيَة كِيفْ هَاذِي؟» 5سْإِلْهُمْ يَسُوعْ: «قَدَّاشْ عِنْدْكُمْ مِنْ خُبْزَة؟» جَاوْبُوا: «سَبْعَة.» 6وَلَّى أْمَرْ النَّاسْ بَاشْ يُقْعْدُوا عْلَى الأَرْضْ وِخْذَا السَّبْعَة خُبْزَاتْ وْشْكَرْ اللهْ وِقْسِمْ وِعْطَى لِتْلاَمِذْتُو بَاشْ يْفَرّْقُوا عْلَى النَّاسْ وْعَمْلُوا التْلاَمْذَة كِيفْ مَا قَالِلْهُمْ. 7وْكَانْ عِنْدْهُمْ كَعْبَاتْ حُوتْ صْغَارْ بَارِكْهُمْ وِأْمَرْ التْلاَمْذَة بَاشْ يْفَرّْقُوهُمْ عْلَى النَّاسْ. 8النَّاسْ كْلاَوْ لِينْ شَبْعُوا وْهَزُّوا الِّي فْضُلْ سَبْعَة قْفَافْ كْبَارْ مِلْيَانِينْ. 9وْكَانُوا النَّاسْ الِّي كْلاَوْ قْرَابِةْ أَرْبْعَة آلاَفْ وِمْبَاعِدْ بْعَثْهُمْ يَسُوعْ رَوّْحُوا 10وْبِالوَقْتْ طْلَعْ فِي الفْلُوكَة مْعَ تْلاَمِذْتُو وْجَا لْجِيهِةْ دَلْمَانُوثَة.

الفَرِّيسِيِّينْ يُطْلْبُوا مُعْجْزَة

(مَتَّى ‏16‏:‏1‏-4)

11وْجَاوْ الفَرِّيسِيِّينْ لْيَسُوعْ وِبْدَاوْا يُعْرْكُوا فِيهْ وْطَلْبُوا مِنُّو مُعْجْزَة مِالسْمَاءْ، بَاشْ يْجَرّْبُوهْ. 12تْنَهِّدْ وِتْقَلِّقْ وْقَالِلْهُمْ: «عْلاَشْ الجِيلْ هَاذَا يُطْلُبْ فِي مُعْجْزَة؟ نْقُولِلْكُمْ الحَقْ الجِيلْ هَاذَا حَتَّى مُعْجْزَة مَا هِي بَاشْ تِتْعْطَالُو!» 13وْخَلاَّهُمْ وِرْكِبْ فِي الفْلُوكَة وِمْشَى لِلجِيهَة المْقَابْلَة.

خْمِيرِةْ الفَرِّيسِيِّينْ وْهِيرُودُسْ

(مَتَّى ‏16‏:‏5‏-12)

14وِنْسَاوْ التْلاَمْذَة بَاشْ يْجِيبُوا مْعَاهُمْ الخُبْزْ وْمَا كَانِشْ عِنْدْهُمْ فِي الفْلُوكَة كَانْ خُبْزَة وَحْدَة. 15وْوَصَّاهُمْ يَسُوعْ وْقَالِلْهُمْ: «فِيقُوا وْرُدُّوا بَالْكُمْ مِنْ الخْمِيرَةْ مْتَاعْ الفَرِّيسِيِّينْ وِخْمِيِرةْ هِيرُودُسْ.»

16بْدَاوْا التْلاَمْذَة يْنَاقْشُوا فِي بْعَضْهُمْ وِيْقُولُوا: «هَاذَاكَا عْلَى خَاطِرْ مَا عِنْدْنَاشْ خُبْزْ.»

17عْرَفْ يَسُوعْ الِّي وْقَعْ بِينَاتْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: «عْلاَشْ تْنَاقْشُوا فِي بْعَضْكُمْ، يَاخِي عْلَى خَاطِرْ مَا عِنْدْكُمْشْ خُبْزْ؟ يَاخِي مَازِلْتُوا لْتَوَّا مَا تَعْرْفُوشْ وْمَا تِفْهْمُوشْ؟ يَاخِي مْخَاخْكُمْ مَا زَالِتْ مْسَكّْرَة؟ 18يَاخِي عِنْدْكُمْ عِينِينْ وْمَا تْشُوفُوشْ، وْعِنْدْكُمْ وِذْنِينْ وْمَا تِسْمْعُوشْ؟ يَاخِي مَا تِذَّكْرُوشْ 19وَقْتِلِّي قَسِّمْتْ الخَمْسَة خُبْزَاتْ عْلَى الخَمْسَة آلاَفْ قَدَّاشْ هَزِّيتُوا مِنْ قُفَّة كْبِيرَة مْعُبّْيَة بِالخُبْزْ؟» قَالُولُو: «ثْنَاشْ!»

20«وْوَقْتْ قَسِّمْتْ السَّبْعَة خُبْزَاتْ عْلَى الأَرْبْعَة آلاَفْ، قَدَّاشْ هَزِّيتُوا مِنْ قُفَّة كْبِيرَة مْعُبّْيَة بِالخُبْزْ؟» قَالُوا: «سَبْعَة.» 21قَالِلْهُمْ: «إِمَّالاَ؟ عْلاَشْ لْتَوَّة مَا تِفْهْمُوشْ؟»

الأَعْمَى الِّي فِي بِيتْ صَيْدَا يِتْشْفَى

22وْجَا يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لْقَرْيِةْ بِيتْ صَيْدَا وْثَمَّة جْمَاعَة جَابُولُو أَعْمَى وِتْشَحّْتُوهْ بَاشْ يْحُطْ عْلِيهْ يْدِيهْ 23شَدْ الأَعْمَى مِنْ يْدِيهْ وْخَرّْجُو مِالقَرْيَة وْبَعْدْ مَا دْفِلُّو فِي عِينِيهْ حَطْ عْلِيهْ يْدِيهْ وْسِأْلُو: «يَاخِي تْشُوفْ فِي حَاجَة؟»

24هَزْ عِينِيهْ وْقَالْ: «نْشُوفْ فِي نَاسْ كِيفْ الشَّجَرْ مَاشِينْ.»

25حَطْ عْلِيهْ يْدِيهْ مَرَّة أُخْرَى، حَلْ عِينِيهْ بِالقْدَا وِرْجَعْ صْحِيحْ يْشُوفْ فِي كُلْ شَيْء وَاضِحْ. 26وَلَّى بَعْثُو رَوِّحْ لْبِيتُو وْقَالُّو: «مَا تْقَابِلْشْ النَّاسْ.»

بُطْرُسْ يِشْهِدْ شْكُونْ هُوَ يَسُوعْ

(مَتَّى ‏16‏:‏13‏-20؛ لُوقَا ‏9‏:‏18‏-21)

27وِمْشَى يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لِلقُرَى مْتَاعْ قَيْصَرِيِّةْ فِيلِبُّسْ، وْفِي الطْرِيقْ سْإِلْ تْلاَمِذْتُو: «النَّاسْ يْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ آنَا؟» 28جَاوْبُوا: «ثَمَّة شْكُونْ يْقُولْ الِّي إِنْتِ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ، وْغِيرْهُمْ يْقُولْ الِّي إِنْتِ إِيلِيَّا وْأُخْرِينْ يْقُولُوا الِّي إِنْتِ وَاحِدْ مِالأَنْبِيَاءْ.» 29وِسْإِلْهُمْ: «وْإِنْتُومَا تْقُولُوا عْلِيَّ شْكُونْ؟» جَاوْبُو بُطْرُسْ: «إِنْتِ المَسِيحْ!» 30وْنَبِّهْ عْلِيهُمْ بَاشْ مَا يْقُولُوا عْلِيهْ لْحَتَّى حَدْ.

يَسُوعْ يْخَبِّرْ عْلَى مُوتُو وِقْيَامْتُو

(مَتَّى ‏16‏:‏21‏-28؛ لُوقَا ‏9‏:‏22‏-27)

31وِبْدَا يَسُوعْ يْعَلِّمْ فِيهُمْ إِنُّو هُوَ إِبْنْ الإِنْسَانْ يِلْزْمُو يِتْألِّمْ بَرْشَة وْيُرْفْضُوهْ الشْيُوخْ وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيِتْقْتَلْ وْبَعْدْ ثْلاَثَة أَيَّامْ يْقُومْ. 32وِتْحَدِّثْ عْلَى الحَاجَة هَاذِي بْصَرَاحَة وْهَزْ بُطْرُسْ يَسُوعْ عْلَى جْنَبْ وِبْدَا يْلُومْ فِيهْ. 33آمَا هُوَ تْلَفِّتْ وِخْرَجْ لِتْلاَمِذْتُو وْطَرِّدْ بُطْرُسْ وْقَالُّو: «إِبْعِدْ عْلِيَّ يَا شِيطَانْ عْلَى خَاطْرِكْ تْفَكِّرْ كِيفْ النَّاسْ مُوشْ كِيفْ اللهْ.»

الِّي يْتَبّْعُوا يَسُوعْ يْهِزُّوا الصَّلِيبْ

34وْنَادَى يَسُوعْ النَّاسْ وِتْلاَمِذْتُو وْقَالِلْهُمْ: «إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ يْتَبَّعْنِي، خَلِّيهْ مَا يْحِبِّشْ رُوحُو وِيْهِزْ الصَّلِيبْ مْتَاعُو وْيِمْشِي وْرَايَا. 35الِّي يْحِبْ يْخَلِّصْ حْيَاتُو يِخْسِرْهَا آمَا الِّي يِخْسِرْ حْيَاتُو عْلَى خَاطْرِي وِعْلَى خَاطِرْ الإِنْجِيلْ رَاهُو يْخَلِّصْهَا. 36شْنُوَّة فَايِدْةْ الإِنْسَانْ إِذَا كَانْ يِرْبِحْ العَالَمْ الكُلْ وْيِخْسِرْ حْيَاتُو؟ 37وِلاَّ شْنُوَّة الحَاجَة الِّي يِفْدِي بِيهَا الإِنْسَانْ حْيَاتُو؟ 38كُلْ مِنْ يِسْتْعَارْ بِيَّ وْبِكْلاَمِي فِي الجِيلْ هَاذَا الزَّانِي وِالمِذْنِبْ نِسْتْعَارْ بِيهْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ وَقْتِلِّي نَرْجَعْ فِي مَجْدْ بُويَا مْعَ المْلاَيْكَة المُقَدّْسِينْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index