Search form

مَرْقُسْ 8:3

3وْإِذَا كَانْ نبْعِثْهُمْ يْرَوّْحُوا وْهُومَا جْوَاعَا رَاهُمْ بَاشْ يْدُوخُوا فِي الثْنِيَّة عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة شْكُونْ فِيهُمْ الِّي جَايْ مِنْ بْلاَصَة بْعِيدَة.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index