Search form

مَتَّى 10

الأَثْنَاشِنْ رَسُولْ

(مَرْقُسْ ‏3‏:‏13‏-19؛ لُوقَا ‏6‏:‏12‏-16)

1وْنَادَى لِلأَثْنَاشِنْ تِلْمِيذْ وِعْطَاهُمْ سُلْطَة عْلَى الأَرْوَاحْ المَنْزُوسَة بَاشْ يْخَرّْجُوهَا وْبَاشْ يِشْفِيوْ النَّاسْ مِالأَمْرَاضْ وِالوْجَايِعْ الكُلْهَا. 2وْهَاذُومَا هُومَا أَسَامِي الأَثْنَاشِنْ رَسُولْ: الأُولاَنِي إِسْمُو سِمْعَانْ الِّي يْنَادُولُو بُطْرُسْ وْخُوهْ أَنْدَرَاوُسْ، وْيَعْقُوبْ وِلْدْ زَبَدِي وْخُوهْ يُوحَنَّا، 3وْفِيلِبُّسْ وْبَرْثُلْمَاوُسْ، وْتُومَا وْمَتَّى الِّي يْلِمْ فِي الضَّرَايِبْ، وْيَعْقُوبْ وِلْدْ حَلْفَى وْتَدَّاوُسْ، 4وْسِمْعَانْ الِّي يْغِيرْ عْلَى بْلاَدُو، وْيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِي الِّي بَاشْ يْخُونْ يَسُوعْ.

يَسُوعْ يَبْعِثْ الأَثْنَاشِنْ رَسُولْ

(مَرْقُسْ ‏6‏:‏7‏-13؛ لُوقَا ‏9‏:‏1‏-6)

5بْعَثْ يَسُوعْ الأَثْنَاشْ هَاذُومَا وْوَصَّاهُمْ: «مَا تِمْشِيوْشْ لْحَتَّى وَحْدَة مِالبُلْدَانْ مْتَاعْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ وْمَا تُدْخْلُوشْ لْحَتَّى وَحْدَة مِالمُدُنْ مْتَاعْ السَّامِرِيِّينْ، 6آمَا إِمْشيِوْ لِلغْنَمْ الضَّايْعَة مْتَاعْ بِيتْ إِسْرَائِيلْ. 7وْإِنْتُومَا مَاشِينْ بَشّْرُوا وْقُولُوا الِّي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ قُرْبِتْ. 8اشْفِيوْ المُرْضَى، قَيّْمُوا المُوتَى، اشْفِيوْ المُرْضَى بِالبْرَصْ، خَرّْجُوا الشْوَاطِنْ. خْذِيتُوا بْلاَشْ، أَعْطِيوْ بْلاَشْ. 9مَا تْهِزُّوشْ لاَ ذْهَبْ وْلاَ فِضَّة وْلاَ نْحَاسْ فِي حْزَامَاتْكُمْ، 10وْلاَ صُرَّة وْلاَ لِبْسْتِينْ وْلاَ صَنْدَالْ وْلاَ عْصَا، عْلَى خَاطِرْ الخَدَّامْ يِسْتْحَقْ مَاكِلْتُو. 11وْأَيْ مْدِينَة وِلاَّ قَرْيَة تُدْخْلُولْهَا، لَوّْجُوا فِيهَا عْلَى شْكُونْ يِسْتَاهِلْ بَاشْ تُدْخْلُوا لْدَارُو وْأُقْعُدُوا عَنْدُو حَتَّى لِينْ تِمْشِيوْ. 12وكتُدْخْلُوا لْدَارْ سَلّْمُوا عْلَى النَّاسْ الِّي فِيهَا. 13وْإِذَا كَانْ امَّالِي الدَّارْ هَاذِيكَا يِسْتَاهْلُوا، خَلِّي سْلاَمْكُمْ يْجِي عْلِيهُمْ، آمَا إِذَا كَانْهُمْ مَا يِسْتَاهْلُوشْ رَاهُو سْلاَمْكُمْ بَاشْ يَرْجْعِلْكُمْ. 14وْإِذَا كَانْ أَيْ وَاحِدْ مَا يِقْبِلْكُمْشْ وِلاَّ مَا يِسْمَعْشْ كْلاَمْكُمْ، أُنْفْضُوا التْرَابْ مِنْ سَاقِيكُمْ وَقْتِلِّي تْجِيوْ خَارْجِينْ مِالدَّارْ هَاذِيكَا وِلاَّ مِالمْدِينَة هَاذِيكَا. 15نْقُلْكُمْ الحَقْ: رَاهِي حَالِةْ مْدِينِةْ سَدُومْ وْعَمُورَة يُومْ الحْسَابْ بَاشْ تْكُونْ خِيرْ مِنْ حَالِةْ المْدِينَة هَاذِيكَا!»

الإِضْطِهَادْ الِّي بَاشْ يَاقَعْ

(مَرْقُسْ ‏13‏:‏9‏-13؛ لُوقَا ‏21‏:‏12‏-17)

16«هَانِي نَبْعِثْكُمْ كِيفْ الغْنَمْ فِي وُسْطْ الذْيُوبَا إِمَّالاَ كُونُوا فَايْقِينْ كِيفْ اللْفَاعِي، وْبَاهِينْ كِيفْ الحْمَامْ. 17وْرُدُّوا بَالْكُمْ مِالنَّاسْ عْلَى خَاطِرْهُمْ بَاشْ يْسَلْمُوكُمْ لِلمَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ، وْيَضْرْبُوكُمْ بِالسُّوطْ فِي المَجَامِعْ مْتَاعْهُمْ، 18وْتِتْهَزُّوا لِلحُكَّامْ وِالمُلُوكْ عْلَى خَاطْرِي، بَاشْ تِشْهْدُوا قُدَّامْهُمْ هُومَا وْقُدَّامْ الشْعُوبْ الأُخْرِينْ. 19وَقْتِلِّي يْسَلْمُوكُمْ مَا تْخَمَمُوشْ كِيفَاشْ بَاشْ تِتْكَلّْمُوا وِلاَّ شْنُوَّة بَاشْ تْقُولُوا، رَاكُمْ فِي السَّاعَة هَاذِيكَا بَاشْ يِتْعْطَالْكُمْ الكْلاَمْ الِّي بَاشْ تْقُولُوهْ. 20عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا كُمْشْ إِنْتُومَا الِّي تِتْكَلّْمُوا، آمَا رُوحْ بُوكُمْ يِتْكَلِّمْ عْلَى طْرِيقْكُمْ. 21الخُو بَاشْ يْسَلِّمْ خُوهْ لِلمُوتْ، وِالبُو وِلْدُو، وِالوْلاَدْ يْدُورُوا عْلَى وَالْدِيهُمْ وْيُقْتْلُوهُمْ، 22وِالنَّاسْ الكُلْهُمْ بَاشْ يَكْرْهُوكُمْ عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي. آمَا الِّي يِثْبِتْ لِلإِخْرْ رَاهُو بَاشْ يُخْلُصْ. 23وْوَقْتِلِّي يِضْطَهْدُوكُمْ فِي مْدِينَة أُهْرْبُوا لِمْدِينَة أُخْرَى، نْقُلْكُمْ الحَقْ: مَا كُمْشْ بَاشْ ادُّورُوا المُدُنْ مْتَاعْ إِسْرَائِيلْ الكُلْهَا قْبَلْ مَا نْجِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ. 24التِّلْمِيذْ مُوشْ أَعْظِمْ مِالمُعَلِّمْ مْتَاعُو وِالخْدِيمْ مُوشْ أَعْظِمْ مِنْ سِيدُو. 25يِكْفِيهْ التِّلْمِيذْ بَاشْ يْكُونْ كِيفْ المُعَلِّمْ مْتَاعُو وِالخْدِيمْ كِيفْ سِيدُو. إِذَا كَانْ مُولَى الدَّارْ سَمَّاوْهْ بَعْلَزَبُولْ، إِمَّالاَ عَايِلْتُو آشْ بَاشْ يْسَمِّيوْهُمْ؟»

الخُوفْ مِنْ رَبِّي

(لُوقَا ‏12‏:‏2‏-7)

26«إِمَّالاَ مَا تْخَافُوشْ مِنْهُمْ. مَا ثَمَّاشْ حَاجَة مَسْتُورَة مَا هِيشْ بَاشْ تِتْكْشِفْ، وْمَا ثَمَّاشْ حَاجَة مْخُبّْيَة مَا هِيشْ بَاشْ تِتْعْرَفْ. 27وِلِّي نْقُولْهُولْكُمْ فِي الظْلاَمْ، قُولُوهْ فِي النُّورْ. وِلِّي يِتْقَالِلْكُمْ بِالشْوَيَّة فِي وِذْنِيكُمْ، نَادُوا بِيهْ مِنْ فُوقْ السْطُوحَاتْ. 28وْمَا تْخَافُوشْ مِلِّي يُقْتْلُوا البْدَنْ وْمَا يْنَجّْمُوشْ يُقْتْلُوا الرُّوحْ، آمَا خَافُوا مِلِّي هُوَ قَادِرْ بَاشْ يِهْلِكْ الرُّوحْ وِالبْدَنْ لِثْنِينْ فِي جْهَنِّمْ. 29يَاخِي مُوشْ زُوزْ عْصَافِرْ يِتْبَاعُوا بِفْرَنْكْ؟ وْمَا يْطِيحُوا عْلَى الأَرْضْ كَانْ مَا يْكُونْ بُوكُمْ الِّي فِي السْمَاءْ عْلِمْ بِيهُمْ. 30رَاهُو حَتَّى شْعَرْ رُوسْكُمْ الكُلُّو مَحْسُوبْ. 31مَا تْخَافُوشْ، إِنْتُومَا خِيرْ مِنْ بَرْشَة عْصَافِرْ!

32إِمَّالاَ الِّي يِعْتَرِفْ بِيَّ قُدَّامْ النَّاسْ نِعْتَرِفْ بِيهْ قُدَّامْ بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ. 33آمَا الِّي يُنْكُرْنِي قُدَّامْ النَّاسْ، آنَا زَادَا بَاشْ نُنْكُرْ فِيهْ قُدَّامْ بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ.»

يَسُوعْ وِالعَالَمْ

(لُوقَا ‏12‏:‏51‏-53؛ ‏14‏:‏26‏-27)

34«مَا يِمْشِيشْ فِي بَالْكُمْ الِّي جِيتْ بَاشْ نْجِيبْ سَلاَمْ لِلأَرْضْ، مَا جِيتِشْ بَاشْ نْجِيبْ سَلاَمْ آمَا بَاشْ نْجِيبْ سِيفْ. 35جِيتْ بَاشْ نْفَرِّقْ بِينْ الوْلِدْ وْبُوهْ، وِالطُّفْلَة وْأُمّْهَا، وِالكَنَّة وِحْمَاتْهَا. 36وِالأَعْدَاءْ مْتَاعْ الإِنْسَانْ بَاشْ يْكُونُوا امَّالِيهْ. 37الِّي يْحِبْ بُوهْ وِلاَّ أُمُّو أَكْثِرْ مِنِّي مَا يِسْتَاهِلْنِيشْ. وِلِّي يْحِبْ وِلْدُو وِلاَّ بِنْتُو أَكْثِرْ مِنِّي مَا يِسْتَاهِلْنِيشْ. 38وِلِّي مَا يْهِزِّشْ الصَّلِيبْ مْتَاعُو وِيْتَبَّعْنِي، مَا يِسْتَاهِلْنِيشْ. 39الِّي يِرْبِحْ حْيَاتُو يِخْسِرْهَا، وِلِّي يِخْسِرْ حْيَاتُو عْلَى خَاطْرِي يَلْقَاهَا.»

الأَجْرْ

(مَرْقُسْ ‏9‏:‏36‏-41)

40«الِّي يِقْبِلْكُمْ يِقْبِلْنِي، وِلِّي يِقْبِلْنِي يِقْبِلْ الِّي بْعَثْنِي. 41الِّي يِقْبِلْ نَبِي عْلَى خَاطْرُو نَبِي بَاشْ يَاخُذْ أَجْرْ نَبِي. وِلِّي يِقْبِلْ رَاجِلْ بَارْ عْلَى خَاطْرُو بَارْ بَاشْ يَاخُذْ أَجْرْ رَاجِلْ بَارْ. 42وِلِّي يَعْطِي لْوَاحِدْ مِالصْغَارْ هَاذُومَا حَتَّى كَاسْ مَاء بَارِدْ عْلَى خَاطْرُو تِلْمِيذِي، نْقُلْكُمْ الحَقْ، رَاهُو أَجْرُو مَا يْضِيعِشْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index