Search form

مَتَّى 10:23

23وْوَقْتِلِّي يِضْطَهْدُوكُمْ فِي مْدِينَة أُهْرْبُوا لِمْدِينَة أُخْرَى، نْقُلْكُمْ الحَقْ: مَا كُمْشْ بَاشْ ادُّورُوا المُدُنْ مْتَاعْ إِسْرَائِيلْ الكُلْهَا قْبَلْ مَا نْجِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index