Search form

مَتَّى 10:27

27وِلِّي نْقُولْهُولْكُمْ فِي الظْلاَمْ، قُولُوهْ فِي النُّورْ. وِلِّي يِتْقَالِلْكُمْ بِالشْوَيَّة فِي وِذْنِيكُمْ، نَادُوا بِيهْ مِنْ فُوقْ السْطُوحَاتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index