Search form

مَتَّى 11

تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

(لُوقَا ‏7‏:‏18‏-35)

1وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ كَمِّلْ وَصَّى تْلاَمِذْتُو الأَثْنَاشْ، مْشَى مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا بَاشْ يْعَلِّمْ وِيْبَشِّرْ فِي المُدُنْ الِّي فِي المَنْطْقَة هَاذِيكَا.

2وِسْمَعْ يُوحَنَّا وْهُوَ فِي الحَبْسْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْ المَسِيحْ، يَاخِي بْعَثْلُو مْعَ تْلاَمِذْتُو 3وْقَالُّو: «إِنْتِ هُوَ الِّي جَايْ وِلاَّ نِسْتَنُّوا وَاحِدْ آخَرْ؟» 4جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «إِمْشِيوْ وْخَبّْرُوا يُوحَنَّا بِلِّي شُفْتُوهْ وِسْمَعْتُوهْ، 5- العِمْيَانْ يْشُوفُوا، وِالعَايْبِينْ يِمْشِيوْ، المُرْضَى بِالبْرَصْ يِتْشْفَاوْ، وِالطُّرْشْ يِسْمْعُوا، وِالمُوتَى يْقُومُوا، وِالمْسَاكِينْ يِتْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ. 6وْصَحَّة لِيهْ الِّي مَا يِشِكِّشْ فِيَّ!» 7وَقْتِلِّي مْشَاوْ تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا بْدَا يَسُوعْ يَحْكِي لِلنَّاسْ عْلَى يُوحَنَّا وْقَالْ: «شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ فِي الخْلاَء؟ قَصْبَة يْحَرِّكْ فِيهَا الرِّيحْ؟ 8إِمَّالاَ شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ بَاشْ تْشُوفُوا رَاجِلْ لاَبِسْ لِبْسَة غَالْيَة؟ رَاهُمْ الِّي يِلْبْسُوا اللِّبْسَة الغَالْيَة فِي قْصُورْ المُلُوكْ! 9إِمَّالاَ شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ بَاشْ تْشُوفُوا نَبِي؟ إِي نْعَمْ وِنْقُلْكُمْ: أَعْظِمْ مِنْ نَبِي. 10- هَاذَا الِّي تِكْتِبْ عْلِيهْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: "هَانِي نَبْعِثْ قُدَّامِكْ رَسُولِي، الِّي يْحَضِّرْلِكْ الطْرِيقْ." 11نْقُلْكُمْ الحَقْ مَا ظْهَرْشْ حَتَّى وَاحِدْ مِنْ بِينْ الِّي جَابِتْهُمْ النْسَاء أَعْظِمْ مِنْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ، آمَا رَاهُو أَصْغِرْ وَاحِدْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ أَعْظِمْ مِنُّو. 12مِنْ أَيَّامَاتْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ لِليُومْ وْمَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ قَاعْدَة تِتْقَدِّمْ بِالقُوَّة، وِالنَّاسْ القْوِيِّينْ يْشِدُّوا فِيهَا. 13الأَنْبِيَاءْ الكُلْهُمْ وِالشَّرِيعَة تْنَبّْأُوا حَتَّى لِينْ جَا يُوحَنَّا. 14وْإِذَا كَانْ تْحِبُّوا تْصَدّْقُوا، رَاهُو هُوَ إِيلِيَّا الِّي بَاشْ يْجِي. 15الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ خَلِّيهْ يِسْمَعْ! 16بِشْنُوَّة نْشَبِّهْ الجِيلْ هَاذَا؟ هُومَا كِيفْ وْلاَدْ قَاعْدِينْ فِي السُّوقْ وِيْعَيّْطُوا عْلَى بْعَضْهُمْ:

17زَمِّرْنَالْكُمْ وْمَا شْطَحْتُوشْ،

وْنَوِّحْنَالْكُمْ وْمَا بْكِيتُوشْ.

18جَا يُوحَنَّا لاَ يَاكُلْ وْلاَ يُشْرُبْ قُلْتُوا: "سَاكْنُو شِيطَانْ." 19جِيتْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ نَاكُلْ المَاكْلَة وْنُشْرُبْ الشْرَابْ قُلْتُوا: "آهُوَ رَاجِلْ هَامِعْ وْسُكَّارْجِي وِيْصَاحِبْ فِي الِّي يْلِمُّوا فِي الضَّرَايِبْ وِالمِذْنْبِينْ." آمَا رَاهِي الحِكْمَة يِشْهْدُولْهَا وْلاَدْهَا.»

المُدُنْ الِّي مَا تَابِتْشْ

(لُوقَا ‏10‏:‏13‏-15)

20وِمْبَاعِدْ بْدَا يَسُوعْ يْلُومْ فِي المُدُنْ الِّي تْعَمْلِتْ فِيهَا مُعْجْزَاتُو الكْبَارْ وْأُمَّالِيهَا مَا تَابُوشْ، 21وْقَالْ: «يَا وِيلِكْ يَا كُورَزِينْ! يَا وِيلِكْ يَا بِيتْ صَيْدَا! لُوكَانْ المُعْجْزَاتْ الكْبَارْ الِّي تْعَمْلُوا فِي وُسْطْكُمْ تْعِمْلُوا فِي صُورْ وْصَيْدَا، تَالِي رَاهُمْ امَّالِيهُمْ تَابُوا وْلِبْسُوا الشْكَايِرْ وْقَعْدُوا عْلَى الرْمَادْ. 22آمَا آنَا نْقُلْكُمْ: حَالِةْ مْدِينِةْ صُورْ وْصَيْدَا بَاشْ تْكُونْ خِيرْ مِنْ حَالِتْكُمْ فِي يُومْ الحْسَابْ. 23وْإِنْتِ يَا كَفْرْنَاحُومْ! يَاخِي بَاشْ تَطْلْعِي لِلسْمَاء؟ رَاكْ بَاشْ تَهْبْطِي لِلهَاوْيَة. عْلَى خَاطِرْ لُوكَانْ المُعْجْزَاتْ العْظِيمَة الِّي تْعَمْلِتْ فِيكْ تْعَمْلِتْ فِي مْدِينِةْ سَدُومْ، تَالِي رَاهِي بْقَاتْ لِليُومْ. 24آمَا آنَا نْقُلْكُمْ: حَالِةْ أَرْضْ سَدُومْ بَاشْ تْكُونْ خِيرْ مِنْ حَالْتِكْ فِي يُومْ الحْسَابْ.»

يَسُوعْ يَفْرَحْ

(لُوقَا ‏10‏:‏21‏-22)

25تْكَلِّمْ يَسُوعْ فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا وْقَالْ: «نُشْكْرِكْ يَا بَابَا، يَا رَبْ السْمَاءْ وِالأَرْضْ، عْلَى خَاطْرِكْ خَبِّيتْ الحَاجَاتْ هَاذِي عْلَى الحُكَمَاءْ وِالفَاهْمِينْ وْظَهِّرْتْهُمْ لِلوْلاَدْ الصْغَارْ. 26إِي نْعَمْ، يَا بَابَا، هَكَّاكَا كَانِتْ إِرَادْتِكْ. 27بَابَا عْطَانِي كُلْ شَيْء. وْحَتَّى وَاحِدْ مَا يَعْرِفْ الإِبْنْ كَانْ البُو، وْحَتَّى وَاحِدْ مَا يَعْرِفْ البُو كَانْ الإِبْنْ وْكُلْ وَاحِدْ يِخْتَارُو الإِبْنْ بَاشْ يْظَهِّرْهُولُو. 28ايجُولِي يَلِّي إِنْتُومَا تَاعْبِينْ وْحِمْلْكُمْ ثْقِيلْ وْآنَا بَاشْ نْرَتِّحْكُمْ. 29هِزُّوا الكَفَّة مْتَاعِي وِاتْعَلّْمُوا مِنِّي رَانِي طَيِّبْ وْقَلْبِي مِتْوَاضَعْ، وْتَوْ تَلْقَاوْ رَاحَة فِي نْفُوسْكُمْ 30رَاهِي الكَفَّة مْتَاعِي مَا هِيشْ رْزِينَة وِالحِمْلْ مْتَاعِي خْفِيفْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index