Search form

مَتَّى 11:10

10 هَاذَا الِّي تِكْتِبْ عْلِيهْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: "هَانِي نَبْعِثْ قُدَّامِكْ رَسُولِي، الِّي يْحَضِّرْلِكْ الطْرِيقْ."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index