Search form

مَتَّى 11:9

9إِمَّالاَ شْنُوَّة الِّي خْرَجْتُوا بَاشْ تْشُوفُوهْ؟ بَاشْ تْشُوفُوا نَبِي؟ إِي نْعَمْ وِنْقُلْكُمْ: أَعْظِمْ مِنْ نَبِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index