Search form

مَتَّى 12

السِّبْتْ

(مَرْقُسْ ‏2‏:‏23‏-28؛ لُوقَا ‏6‏:‏1‏-5)

1فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا تْعَدَّى يَسُوعْ فِي وُسْطْ القَمْحْ نْهَارْ السِّبْتْ، وِتْلاَمِذْتُو كَانُوا جْوَاعَا. يَاخِي بْدَاوْا يْنِحُّوا فِي السْبُولْ وْيَاكْلُوا. 2آمَا وَقْتِلِّي شَافُوا الفَرِّيسِيِّينْ الشَّيْء هَاذَاكَا قَالُولُو: «شُوفْ! رَاهُمْ تْلاَمِذْتِكْ يَعْمْلُوا فِي شَيْء مُوشْ حْلاَلْ بَاشْ يِتْعْمَلْ نْهَارْ السِّبْتْ.» 3- قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ شْنُوَّة الِّي عَمْلُوا دَاوُدْ هُوَ وِلِّي كَانُوا مْعَاهْ وَقْتِلِّي كَانْ جِيعَانْ؟ 4كِيفَاشْ دْخَلْ لْبِيتْ رَبِّي، وِكْلَى الخُبْزْ مْتَاعْ القُرْبَانْ، الِّي مَاكِلْتُو مَا كَانِتْشْ حْلاَلْ لِيهْ هُوَ ولِلِّي كَانُوا مْعَاهْ، آمَا كَانِتْ حْلاَلْ بَاشْ يَاكْلُوهَا الكُهَّانْ آكَاهُو؟ 5- يَاخِي مَا قْرِيتُوشْ فِي الشَّرِيعَة كِيفَاشْ الكُهَّانْ فِي الهَيْكِلْ نْهَارْ السِّبْتْ يْكَسّْرُوا وْصِيِّةْ السِّبْتْ وْحَتَّى حَدْ مَا يْلُومْهُمْ؟ 6آمَا نْقُلْكُمْ: ثَمَّة وَاحِدْ هْنَا أَعْظِمْ مِالهَيْكِلْ. 7- وْلُوكَانْ عْرَفْتُوا آشْ مَعْنَاهَا الآيَة هَاذِي: "نْحِبْ عْلَى رَحْمَة مُوشْ ذْبِيحَة." تَالِي رَاكُمْ مَا حْكَمْتُوشْ عَلِّي مَا يِتْلاَمُوشْ. 8رَانِي آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ هُوَ رَبْ السِّبْتْ.»

الرَّاجِلْ الِّي يِدُّو مَشْلُولَة يِتْشْفَى

(مَرْقُسْ ‏3‏:‏1‏-6؛ لُوقَا ‏6‏:‏6‏-11)

9وِمْشَى يَسُوعْ مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا وِدْخَلْ لِلمَجْمَعْ مْتَاعْهُمْ. 10وِالغَادِي كَانْ ثَمَّة رَاجِلْ يِدُّو مَشْلُولَة. يَاخِي سِأْلُوهْ النَّاسْ: «يَاخِي حْلاَلْ بَاشْ الوَاحِدْ يِشْفِي فِي نْهَارْ السِّبْتْ؟» بَاشْ يَلْقَاوْ حَاجَة يِتْهْمُوهْ بِيهَا.

11قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «شْكُونُو فِيكُمْ الِّي عَنْدُو عَلُّوشْ وَاحِدْ وِيْطِيحْلُو فِي بِيرْ نْهَارْ السِّبْتْ، مُوشْ بَاشْ يْشِدُّو وِيْخَرّْجُو مِالبِيرْ؟ 12وِالإِنْسَانْ قَدَّاشْ عَنْدُو قِيمَة أَكْثِرْ مِالعَلُّوشْ! إِمَّالاَ هَاذَاكَا عْلاَشْ حْلاَلْ يِتْعْمَلْ الخِيرْ نْهَارْ السِّبْتْ.» 13وِمْبَاعِدْ قَالْ يَسُوعْ لِلرَّاجِلْ: «مِدْ يِدِّكْ!» وِالرَّاجِلْ مَدّْهَا، وْرَجْعِتْ صْحِيحَة الكُلْهَا كِيفْ اليِدْ الأُخْرَى. 14آمَا الفَرِّيسِيِّينْ خَرْجُوا وِتْفَاهْمُوا عْلَى يَسُوعْ كِيفَاشْ يُقْتْلُوهْ.

يَسُوعْ هُوَ الخَادِمْ الِّي خْتَارُو اللهْ

15وِعْرَفْ يَسُوعْ الشَّيْء هَاذَا وِمْشَى مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا. وْتَبّْعُوهْ بَرْشَة نَاسْ وِشْفَاهُمْ الكُلْهُمْ 16وِأْمَرْهُمْ بَاشْ مَا يْخَبّْرُوا عْلِيهْ حَتَّى حَدْ، 17وِالشَّيْء هَاذَا وْقَعْ بَاشْ يْتِمْ الِّي قَالُو النَّبِي إِشَعْيَاءْ:

18- هَاوْ الخَادِمْ مْتَاعِي الِّي خْتَرْتُو،

حْبِيبِي الِّي رَاضِي عْلِيهْ قَلْبِي،

بَاشْ نْحُطْ فِيهْ رُوحِي،

بَاشْ يْخَبِّرْ الشْعُوبْ بِالعَدْلْ مْتَاعِي.

19لاَ يَعْمِلْ عَرْكْ وْلاَ يْصِيحْ،

وْحَتَّى حَدْ فِي الشْوَارِعْ مَا يِسْمَعْ صُوتُو.

20قَصْبَة مْرَضْرْضَة مَا يْكَسِّرْهَاشْ،

وِفْتِيلَة ادَّخِّنْ مَا يِطْفِيهَاشْ.

حَتَّى لِينْ يْخَلِّي الحَقْ يِغْلِبْ،

21وِالشْعُوبْ بَاشْ يْكُونْ عِنْدْهُمْ أَمَلْ فِي إِسْمُو.

يَسُوعْ وْبَعْلَزَبُولْ

(مَرْقُسْ ‏3‏:‏20‏-30؛ لُوقَا ‏11‏:‏14‏-23؛ ‏12‏:10)

22وِالوَقْتْ هَاذَاكَا جَابُولُو رَاجِلْ أَعْمَى وْبَكُّوشْ سَاكْنُو شِيطَانْ. وِشْفَاهْ يَسُوعْ وْوَلَّى يِتْكَلِّمْ وِيْشُوفْ. 23وِتْعَجّْبُوا النَّاسْ الكُلْهُمْ وْقَالُوا: «زَعْمَة هَاذَا وِلْدْ دَاوُدْ؟» 24آمَا الفَرِّيسِيِّينْ وَقْتِلِّي سَمْعُوا الشَّيْء هَاذَا قَالُوا: «رَاهُو يْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ رَئِيسْ الشْوَاطِنْ.» 25وِعْرَفْ يَسُوعْ شْنُوَّة يْفَكّْرُوا، وَلَّى قَالِلْهُمْ: «كُلْ مَمْلْكَة تْقِسْمِتْ عْلَى بْعَضْهَا، رَاهِي تِدَّمِّرْ وْكُلْ مْدِينَة وِلاَّ دَارْ تْقِسْمِتْ عْلَى بْعَضْهَا، رَاهِي مُوشْ مُمْكِنْ تِثْبِتْ 26إِذَا كَانْ الشِّيطَانْ يْخَرِّجْ الشِّيطَانْ، بَاشْ يْكُونْ مَقْسُومْ عْلَى رُوحُو، إِمَّالاَ كِيفَاشْ مَمْلِكْتُو بَاشْ تِثْبِتْ؟ 27وْإِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ، التْلاَمْذَة مْتَاعْكُمْ بِشْكُونْ يْخَرّْجُوا فِيهُمْ؟ هَاذَاكَا عْلاَشْ هُومَا الِّي بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيكُمْ. 28آمَا إِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْرُوحْ اللهْ، إِمَّالاَ رَاهِي مَمْلِكْةْ اللهْ سَيْطْرِتْ عْلِيكُمْ. 29وِلاَّ كِيفَاشْ وَاحِدْ يُدْخُلْ لْدَارْ رَاجِلْ قْوِي وِيْفُكّْلُو الدْبَشْ مْتَاعُو، إِلاَّ إِذَا كَانْ كَتِّفْ الرَّاجِلْ القْوِي فِي الأُوِّلْ، وِمْبَاعِدْ يْنَجِّمْ يْفُكّْلُو الحَاجَاتْ الِّي فِي بِيتُو؟ 30الِّي مُوشْ مْعَايَا رَاهُو ضِدِّي وِلِّي مَا يَجْمِعْشْ مْعَايَا رَاهُو يْفَرِّقْ. 31هَاذَاكَا عْلاَشْ نْقُلْكُمْ، ذْنُوبْ النَّاسْ وْكُفْرْهُمْ الكُلُّو بَاشْ يِتْغْفِرِّلْهُمْ، آمَا الكُفْرْ بِالرُّوحْ القُدُسْ مُوشْ بَاشْ يِتْغْفِرْ. 32وْأَيْ وَاحِدْ يْقُولْ كِلْمَة عْلِيَّ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ يِتْغْفِرْلُو، آمَا الِّي يْقُولْ كِلْمَة عْلَى الرُّوحْ القُدُسْ، مُوشْ بَاشْ يِتْغْفِرْلُو، لاَ فِي الدِّنْيَا وْلاَ فِي الآخْرَة.»

الشَّجْرَة وْغَلِّتْهَا

(لُوقَا ‏6‏:‏43‏-45)

33«يَا إِمَّا خَلُّوا الشَّجْرَة تْكُونْ بَاهْيَة وِالغَلَّة مْتَاعْهَا بَاهْيَة. وِلاَّ خَلُّوا الشَّجْرَة تْكُونْ خَايْبَة وِالغَلَّة مْتَاعْهَا خَايْبَة. رَاهِي الشَّجْرَة تِتْعْرَفْ بِالغَلَّة مْتَاعْهَا. 34يَا وْلاَدْ اللْفَاعِي، كِيفَاشْ تْنَجّْمُوا تْقُولُوا كْلاَمْ بَاهِي وْإِنْتُومَا أَشْرَارْ؟ رَاهُو اللْسَانْ يَنْطِقْ بِلِّي فِي القَلْبْ. 35الإِنْسَانْ البَاهِي يْخَرِّجْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة مِالكَنْزْ البَاهِي الِّي فِي قَلْبُو، وِالإِنْسَانْ الخَايِبْ يْخَرِّجْ الحَاجَاتْ الخَايْبَة مِنْ قَلْبُو الخَايِبْ. 36نْقُلْكُمْ: كُلْ كِلْمَة فَارْغَة يْقُولُوهَا النَّاسْ بَاشْ يِتْحَاسْبُوا عْلِيهَا فِي يُومْ الحْسَابْ. 37رَاكْ بِكْلاَمِكْ تُطْلُعْ بَرِيءْ وبِكْلاَمِكْ يِتْحْكَمْ عْلِيكْ.»

الفَرِّيسِيِّينْ يُطْلْبُوا فِي مُعْجْزَة

(مَرْقُسْ ‏8‏:‏11‏-12؛ لُوقَا ‏11‏:‏29‏-32)

38الوَقْتْ هَاذَاكَا قَالُوا جْمَاعَة مِنْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِالفَرِّيسِيِّينْ لْيَسُوعْ: «يَا مُعَلِّمْ، نْحِبُّوكْ تْوَرِّينَا مُعْجْزَة.» 39آمَا هُوَ جَاوِبْهُمْ: «جِيلْ شِرِّيرْ وْزَانِي يْلَوِّجْ عْلَى مُعْجْزَة، آمَا حَتَّى مُعْجْزَة مَا هِي بَاشْ تِتْعْطَالُو كَانْ المُعْجْزَة مْتَاعْ النَّبِي يُونُسْ. 40- وْكِيفْ مَا يُونُسْ بْقَى ثْلاَثَة أَيَّامْ وِثْلاَثَة لْيَالِي فِي كِرْشْ الحُوتَة، هَكَّاكَا آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ نَبْقَى ثْلاَثَة أَيَّامْ وِثْلاَثَة لْيَالِي فِي قَلْبْ الأَرْضْ. 41- امَّالِي نِينَوَى بَاشْ يْقُومُوا مْعَ الجِيلْ هَاذَا فِي يُومْ الحْسَابْ وْيُحْكْمُوا عْلِيهْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ تَابُوا وَقْتِلِّي نَبِّهْهُمْ يُونُسْ، وْهَاوْ ثَمَّة شْكُونْ هْنَا أَعْظِمْ مِنْ يُونُسْ. 42- وِالمَلِكَة مْتَاعْ الجَنُوبْ بَاشْ تْقُومْ مْعَ الجِيلْ هَاذَا فِي يُومْ الحْسَابْ وْتُحْكُمْ عْلِيهْ، عْلَى خَاطِرْهَا جَاتْ مِنْ آخَرْ الدِّنْيَا بَاشْ تِسْمَعْ الحِكْمَة مْتَاعْ سُلَيْمَانْ، وْهَاوْ هْنَا شْكُونُو أَعْظِمْ مِنْ سُلَيْمَانْ!»

رْجُوعْ الرُّوحْ المَنْزُوسْ

(لُوقَا ‏11‏:‏24‏-26)

43«وَقْتِلِّي يُخْرُجْ الرُّوحْ المَنْزُوسْ مِنْ إِنْسَانْ، يِتْعَدَّى فِي البْلاَيِصْ الِّي مَا فِيهَاشْ مَاء يْلَوِّجْ عْلَى الرَّاحَة، آمَا مَا يَلْقَاشْ حَتَّى بْلاَصَة. 44الوَقْتْ هَاذَاكَا يْقُولْ: "بَاشْ نَرْجَعْ لْدَارِي الِّي خْرَجْتْ مِنْهَا." وْكِيَرْجَعْ يَلْقَاهَا فَارْغَة وْمَكْنُوسَة وِمْنَظّْمَة. 45يْوَلِّي يِمْشِي وِيْجِيبْ مْعَاهْ سَبْعَة أَرْوَاحْ أُخْرِينْ أَخْيِبْ مِنُّو وْيُدْخْلُوا فِي الإِنْسَانْ هَاذَاكَا وْيُسْكْنُوا فِيهْ وْحَالْتُو تْوَلِّي أَخْيِبْ مِلِّي كَانِتْ عْلِيهْ قْبَلْ. وْهَكَّا زَادَا بَاشْ يَجْرَى فِي الجِيلْ الشِّرِّيرْ هَاذَا.»

أُمْ يَسُوعْ وْإِخْوْتُو

(مَرْقُسْ ‏3‏:‏31‏-35؛ لُوقَا ‏8‏:‏19‏-21)

46وْوَقْتِلِّي يَسُوعْ مَازَالْ يْكَلِّمْ فِي النَّاسْ، جَاوْ أُمُّو وْإِخْوْتُو وْوُقْفُوا البَرَّا يْحِبُّوا يَحْكِيوْ مْعَاهْ. 47ثَمَّة وَاحِدْ قَالُّو: «أُمِّكْ وْإِخْوْتِكْ وَاقْفِينْ البَرَّة يْحِبُّوا يَحْكِيوْ مْعَاكْ.» 48آمَا هُوَ جَاوِبْ الرَّاجِلْ الِّي كَلّْمُو: «شْكُونْهَا أُمِّي، وِشْكُونْهُمْ إِخْوْتِي؟» 49وْمَدْ يِدُّو عْلَى صْوَابْ تْلاَمِذْتُو وْقَالْ: «آهُومَا أُمِّي وْإِخْوْتِي. 50رَاهُو أَيْ وَاحِدْ يَعْمِلْ إِرَادِةْ بُويَا الِّي فِي السْمَاءْ هُوَ خُويَا وْأُخْتِي وْأُمِّي.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index