Search form

مَتَّى 12:15

يَسُوعْ هُوَ الخَادِمْ الِّي خْتَارُو اللهْ

15وِعْرَفْ يَسُوعْ الشَّيْء هَاذَا وِمْشَى مِالبْلاَصَة هَاذِيكَا. وْتَبّْعُوهْ بَرْشَة نَاسْ وِشْفَاهُمْ الكُلْهُمْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index