Search form

مَتَّى 12:18

18 هَاوْ الخَادِمْ مْتَاعِي الِّي خْتَرْتُو،

حْبِيبِي الِّي رَاضِي عْلِيهْ قَلْبِي،

بَاشْ نْحُطْ فِيهْ رُوحِي،

بَاشْ يْخَبِّرْ الشْعُوبْ بِالعَدْلْ مْتَاعِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index