Search form

مَتَّى 12:27

27وْإِذَا كَانْ آنَا نْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ بْبَعْلَزَبُولْ، التْلاَمْذَة مْتَاعْكُمْ بِشْكُونْ يْخَرّْجُوا فِيهُمْ؟ هَاذَاكَا عْلاَشْ هُومَا الِّي بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index