Search form

مَتَّى 13

مَثَلْ الفَلاَّحْ

(مَرْقُسْ ‏4‏:‏1‏-9؛ لُوقَا ‏8‏:‏4‏-8)

1وِخْرَجْ يَسُوعْ مِالدَّارْ فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بِيدُو وِقْعَدْ بِجْنَبْ البُحَيْرَة. 2وِتْلَمُّوا بِيهْ بَرْشَة نَاسْ، حَتَّى لِينْ طْلَعْ فِي فْلُوكَة، وِالنَّاسْ الكُلْهُمْ وُقْفُوا عْلَى الشَّطْ. 3وِحْكَالْهُمْ بَرْشَة حَاجَاتْ بِالأَمْثَالْ: «خْرَجْ الفَلاَّحْ بَاشْ يَزْرَعْ. 4وْوَقْتِلِّي هُوَ يَزْرَعْ، ثَمَّة زِرِّيعَة طَاحِتْ فِي الثْنِيَّة، وْجَاتْ الطْيُورْ وِكْلاَتْهَا. 5وْثَمَّة زِرِّيعَة أُخْرَى طَاحِتْ فِي أَرْضْ فِيهَا الحْجَرْ، مَا فِيهَاشْ بَرْشَة تْرَابْ، يَاخِي نِبْتِتْ بِالوَقْتْ عْلَى خَاطِرْ تْرَابْهَا مُوشْ بَرْشَة. 6آمَا وَقْتِلِّي طَلْعِتْ الشَّمْسْ تْحَرْقِتْ وْيِبْسِتْ عْلَى خَاطِرْهَا ماعِنْدْهَاشْ عْرُوقْ. 7وْزِرِّيعَة أُخْرَى طَاحِتْ فِي وُسْطْ الشُّوكْ، وِطْلَعْ الشُّوكْ وِخْنَقْهَا. 8وْثَمَّة زِرِّيعَة أُخْرَى طَاحِتْ فِي تُرْبَة بَاهْيَة وْجَابِتْ السْبُولْ، ثَمَّة الِّي جَابِتْ مْيَاةْ مَرَّة قَدْ الِّي تِزْرَعْ، وْثَمَّة الِّي جَابِتْ سِتِّينْ، وْثَمَّة الِّي جَابِتْ ثْلاَثِينْ. 9الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ خَلِّيهْ يِسْمَعْ!»

عْلاَشْ يَسُوعْ يِتْكَلِّمْ بِالأَمْثَالْ

(مَرْقُسْ ‏4‏:‏10‏-12؛ لُوقَا ‏8‏:‏9‏-10)

10الوَقْتْ هَاذَاكَا جَاوْ التْلاَمْذَة لْيَسُوعْ وْقَالُولُو: «عْلاَشْ تْكَلِّمْ فِيهُمْ بِالأَمْثَالْ؟» 11وْجَاوِبْهُمْ: «إِنْتُمْ تِعْطَالْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا الأَسْرَارْ مْتَاعْ مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ، آمَا هُومَا مَا تِعْطَالْهُمْشْ. 12رَاهُو الِّي عَنْدُو، بَاشْ يِتْعْطَالُو أَكْثِرْ وِيْوَلِّي عَنْدُو بَرْشَة. آمَا الِّي مَا عِنْدُوشْ، حَتَّى الشَّيْء الِّي عَنْدُو بَاشْ يِتْفَكّْلُو. 13هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا نْكَلِّمْ فِيهُمْ بِالأَمْثَالْ عْلَى خَاطِرْهُمْ يُخْزْرُوا وْمَا يْشُوفُوشْ وْيِسْمْعُوا وْمَا يِفْهْمُوشْ. 14- تَمِّتْ فِيهُمْ النُّبُوءَة مْتَاعْ إِشَعْيَاءْ الِّي تْقُولْ:

بَاشْ تِسْمْعُوا آمَا عْمُرْكُمْ مَا تِفْهْمُوا،

وْبِشْ تُخْزْرُوا آمَا عْمُرْكُمْ مَا تْشُوفُوا.

15رَاهُو الشَّعْبْ هَاذَا يْبِسْ قَلْبُو،

وْسَكّْرُوا وِذْنِيهُمْ وْغَمّْضُوا عِينِيهُمْ،

بَاشْ مَا يْشُوفُوشْ بْعِينِيهُمْ

وْمَا يِسْمْعُوشْ بْوِذْنِيهُمْ

وْمَا يِفْهْمُوشْ بِقْلُوبْهُمْ

وْيَرْجْعُولِي بَاشْ نِشْفِيهُمْ.

16آمَا إِنْتُومَا صَحَّة لْعِينِيكُمْ عْلَى خَاطِرْهَا تْشُوفْ وِلْوِذْنِيكُمْ عْلَى خَاطِرْهَا تِسْمَعْ. 17نْقُلْكُمْ الحَقْ: بَرْشَة أَنْبِيَاءْ وِرْجَالْ أَبْرَارْ تْمَنَّاوْ بَاشْ يْشُوفُوا الِّي تْشُوفُوا فِيهْ وْمَا شَافُوهِشْ، وْبَاشْ يِسْمْعُوا الِّي إِنْتُومَا تِسْمْعُوا فِيهْ وْمَا سِمْعُوهِشْ.»

تَفْسِيرْ مَثَلْ الفَلاَّحْ

(مَرْقُسْ ‏4‏:‏13‏-20؛ لُوقَا ‏8‏:‏11‏-15)

18«إِمَّالاَ اسْمْعُوا شْنُوَّة المَقْصُودْ بْمَثَلْ الفَلاَّحْ: 19وَقْتِلِّي أَيْ وَاحِدْ يِسْمَعْ الكِلْمَة مْتَاعْ مَمْلِكْةْ اللهْ وْمَا يِفْهِمْهَاشْ، يْجِي الشِّرِّيرْ وْيَخْطِفْ الِّي تِزْرَعْ فِي قَلْبُو، هَاذَا الِّي تِزْرَعْ فِي الثْنِيَّة. 20وِلِّي تِزْرَعْ فِي الأَرْضْ الِّي فِيهَا الحْجَرْ، هُوَ الِّي يِسْمَعْ الكِلْمَة وْبِالوَقْتْ يقْبِلْهَا وْهُوَ فَرْحَانْ: 21آمَا مَا عِنْدُوشْ عْرُوقْ فِي دَاخْلُو، يُصْبُرْ شْوَيَّة وْوَقْتِلِّي يْجِي وَقْتْ صْعِيبْ وِلاَّ إِضْطِهَادْ عْلَى خَاطِرْ الكِلْمَة، بِالوَقْتْ يْطِيحْ. 22وِلِّي تِزْرَعْ فِي وُسْطْ الشُّوكْ هُوَ الِّي يِسْمَعْ الكِلْمَة آمَا هْمُومْ الدِّنْيَا وْحُبْ الغْنَى يُخْنْقُوا الكِلْمَة وِيْوَلِّي مَا فِيهِشْ زِرِّيعَة. 23وِلِّي تِزْرَعْ فِي التُّرْبَة البَاهْيَة، هُوَ الِّي يِسْمَعْ الكِلْمَة وْيِفْهِمْهَا، وِيْجِيبْ بَرْشَة زِرِّيعَة وْثَمَّة الِّي يْجِيبْ مْيَاةْ مَرَّة قَدْ الِّي تِزْرَعْ، وْوَاحِدْ آخَرْ سِتِّينْ، وْوَاحِدْ آخَرْ ثْلاَثِينْ.»

مَثَلْ الزِّوَانْ

24وْقَلْهُمْ يَسُوعْ مَثَلْ آخَرْ: «مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْرَاجِلْ زْرَعْ زِرِّيعَة بَاهْيَة فِي أَرْضُو. 25آمَا وَقْتِلِّي النَّاسْ رَاقْدِينْ، جَا العْدُو مْتَاعُو وِزْرَعْ زِوَانْ فِي وُسْطْ القَمْحْ وِمْشَى. 26وْوَقْتِلِّي الزِّرِّيعَة نِبْتِتْ وْعَمْلِتْ القَمْحْ، طْلَعْ مْعَاهَا الزِّوَانْ. 27وْجَاوْ الخَدَّامَا مْتَاعْ مُولَى الأَرْضْ وْقَالُولُو: "يَا سِيدْنَا يَاخِي إِنْتِ مُوشْ زْرَعْتْ زِرِّيعَة بَاهْيَة فِي الأَرْضْ مْتَاعِكْ؟ إِمَّالاَ مْنِينْ جَاهَا الزِّوَانْ؟" 28قَالِلْهُمْ: "وَاحِدْ عْدُوِّي عْمَلْ الشَّيْء هَاذَا." قَالُولُو الخَدَّامَا: "إِمَّالاَ تْحِبّْنَا نِمْشِيوْا وِنْلِمُّوا الزِّوَانْ؟" 29آمَا هُوَ قَالْ: "لاَ، بَاشْ مَا تْقَلّْعُوشْ القَمْحْ وَقْتِلِّي إِنْتُومَا تْلِمُّوا فِي الزِّوَانْ. 30خَلُّوا القَمْحْ وِالزِّوَانْ يَعْلُوا مْعَ بْعَضْهُمْ حَتَّى لِينْ يْجِي وَقْتْ الحْصَادْ، وِالوَقْتْ هَاذَاكَا تَوْ نْقُولْ لِلحَصَّادَا لِمُّوا الزِّوَانْ فِي الأُوِّلْ وْأَعْمْلُوهْ حْزِمْ بَاشْ يِتْحْرَقْ، آمَا القَمْحْ لِمُّوهْ وْحُطُّوهْ فِي مْخَازْنِي."»

مَثَلْ زِرِّيعَة الخَرْدِلْ وِالخْمِيرَة

(مَرْقُسْ ‏4‏:‏30‏-32؛ لُوقَا ‏13‏:‏18‏-19)

31وِعْطَاهُمْ مَثَلْ آخَرْ، قَالْ: «مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْزِرِّيعَة مْتَاعْ خَرْدِلْ هَزّْهَا رَاجِلْ وِزْرَعْهَا فِي سَانِيتُو. 32هِيَ أَصْغِرْ مِالزِّرِّيعَة الكُلْهَا، آمَا وَقْتِلِّي كِبْرِتْ وَلاَّتْ أَكْبِرْ مِالخُضْرَة الكُلْهَا، وْوَلاَّتْ شَجْرَة، لْدَرْجِةْ إِنّْهَا طْيُورْ السْمَاءْ تْجِي وِتْعَشِشْ فِيهَا.» 33وْقَالْ مَثَلْ آخَرْ: «مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لِخْمِيرَة هَزِّتْهَا مْرَا وْحَطِّتْهَا فِي ثْلاَثَة قْصَاعْ مْتَاعْ دْقِيقْ حَتَّى لِينْ خْمِرْ العْجِينْ الكُلُّو.» 34الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو قَالُو يَسُوعْ لِلنَّاسْ بِالأَمْثَالْ. وْمَا كَانِشْ يَحْكِيلْهُمْ حَتَّى شَيْء مِنْ غِيرْ مَثَلْ. 35- الشَّيْء هَاذَا كَانْ بَاشْ يْتِمْ الِّي قَالُو النَّبِي: «بَاشْ يِتْكَلِّمْ فُمِّي بِالأَمْثَالْ، وِنْخَبِّرْ بِالأَسْرَارْ الغَامْضَة مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا.»

تَفْسِيرْ مَثَلْ الزِّوَانْ

36الوَقْتْ هَاذَاكَا خَلَّى يَسُوعْ النَّاسْ وِدْخَلْ لِلدَّارْ، وْجَاوْهْ تْلاَمِذْتُو وْقَالُولُو: «فَسّْرِلْنَا المَثَلْ مْتَاعْ الزِّوَانْ.» 37جَاوِبْهُمْ: «الِّي زْرَعْ الزِّرِّيعَة البَاهْيَة هُوَ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ، 38وِالزَّرْعْ هُوَ العَالَمْ، وِالزِّرِّيعَة البَاهْيَة هُومَا وْلاَدْ مَمْلِكْةْ اللهْ، وِالزِّوَانْ هُومَا وْلاَدْ الشِّرِّيرْ، 39وِالعْدُو الِّي زْرَعْهُمْ هُوَ بْلِيسْ، وِالحْصَادْ هُوَ آخِرْ الزْمَانْ، وِالحَصَّادَا هُومَا المْلاَيْكَة. 40وْبِالضَّبْطْ كِيفْ مَا الزِّوَانْ يِتْلَمْ وْيِتْحْرَقْ بِالنَّارْ، هَكَّاكَا بَاشْ يَاقَعْ فِي آخِرْ الزْمَانْ. 41آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ بَاشْ نَبْعِثْ المْلاَيْكَة مْتَاعِي، وْهُومَا بَاشْ يْلِمُّوا المُفْسْدِينْ وِلِّي يَعْمْلُوا فِي الشَّرْ مِالمَمْلْكَة مْتَاعِي 42وْيَرْمِيوْهُمْ فِي وُسْطْ النَّارْ، الغَادِي بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ. 43وِالوَقْتْ هَاذَاكَا الأَبْرَارْ، بَاشْ يِضْوِيوْ كِيفْ الشَّمْسْ فِي المَمْلْكَة مْتَاعْ بُوهُمْ. الِّي عَنْدُو وِذْنِينْ، خَلِّيهْ يِسْمَعْ!»

مَثَلْ الكَنْزْ وِ الدْيَامُنْتَة وِالشِّبْكَة

44«مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْكَنْزْ مَدْفُونْ فِي سَانْيِةْ، لْقَاهْ رَاجِلْ يَاخِي خَبَّاهْ، ومِالفَرْحَة مْشَى وْبَاعْ كُلْ مَا عَنْدُو وِشْرَى السَّانْيَة هَاذِيكَا. 45زَادَا مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْتَاجِرْ يْلَوِّجْ عْلَى الجُوهِرْ الغَالِي. 46كِلْقَى قَطْعَة ذْهَبْ غَالْيَة، مْشَى وْبَاعْ كُلْ مَا عَنْدُو وِشْرَاهَا. 47زَادَا مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ تِشْبِهْ لْشِبْكَة رْمَاوْهَا فِي البْحَرْ وْلَمِّتْ بَرْشَة أَنْوَاعْ مْتَاعْ حُوتْ. 48وَقْتِلِّي تِمْلاَتْ، خَرّْجُوهَا الصَّيَّادَا لِلشَّطْ وْقَعْدُوا وْحَطُّوا الحُوتْ البَاهِي فِي صْنَادِقْ وِالخَايِبْ رْمُوهْ. 49وْهَكَّاكَا بَاشْ يَاقَعْ فِي آخِرْ الزْمَانْ: المْلاَيْكَة بَاشْ يْجُوا وْيِفْرْزُوا الأَشْرَارْ مِنْ بِينْ الأَبْرَارْ 50وْيَرْمِيوْهُمْ فِي وُسْطْ النَّارْ، وِالغَادِي بَاشْ يْكُونْ البْكَاءْ وْغَزَّانْ السِّنِّينْ.»

الجْدِيدْ وِالقْدِيمْ

51وْقَالْ يَسُوعْ لِتْلاَمِذْتُو: «يَاخِي فْهِمْتُوا الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو؟» جَاوْبُوهْ: «إِي نْعَمْ.» 52وْقَالِلْهُمْ: «هَاذَاكَا عْلاَشْ كُلْ كَاتِبْ يْوَلِّي تِلْمِيذْ فِي مَمْلِكْةْ السْمَاوَاتْ، يِشْبِهْ لْمُولَى دَارْ يْخَرِّجْ مِالكَنْزْ مْتَاعُو فِي حَاجَاتْ جْدِيدَة وْحَاجَاتْ قْدِيمَة.» 53وْوَقْتِلِّي كَمِّلْ يَسُوعْ المَثَلْ هَاذَا، مْشَى بْعِيدْ عْلَى البْلاَصَة هَاذِيكَا، 54وْكِجَا لِبْلاَدُو بْدَا يْعَلِّمْ فِيهُمْ فِي المَجْمَعْ مْتَاعْهُمْ، يَاخِي تْعَجّْبُوا وْقَالُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا مْنِينْ جَاتُو الحِكْمَة هَاذِي وِالمُعْجْزَاتْ هَاذِي؟ 55يَاخِي هَاذَا مُوشْ وِلْدْ النَّجَّارْ؟ يَاخِي أُمُّو مُوشْ إِسْمْهَا مَرْيَمْ؟ وْإِخْوْتُو مُوشْ يَعْقُوبْ وْيُوسُفْ وْسِمْعَانْ وْيَهُوذَا؟ 56وْمُوشْ خْوَاتُو البْنَاتْ الكُلْهُمْ عِنْدْنَا؟ إِمَّالاَ الرَّاجِلْ هَاذَا مْنِينْ جَاهْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو؟» 57وْهَكَّا كَانُوا يْشِكُّوا فِيهْ.

يَاخِي يَسُوعْ قَالِلْهُمْ: «النَّبِي عَنْدُو قْدَرْ فِي البْلاَيِصْ الكُلْهُمْ كَانْ فِي بْلاَدُو وْفِي دَارُو» 58وْمَا عْمَلْشْ بَرْشَة مُعْجْزَاتْ الغَادِي عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا امّْنُوشْ بِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index