Search form

مَتَّى 13:13

13هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا نْكَلِّمْ فِيهُمْ بِالأَمْثَالْ عْلَى خَاطِرْهُمْ يُخْزْرُوا وْمَا يْشُوفُوشْ وْيِسْمْعُوا وْمَا يِفْهْمُوشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index