Search form

مَتَّى 13:30

30خَلُّوا القَمْحْ وِالزِّوَانْ يَعْلُوا مْعَ بْعَضْهُمْ حَتَّى لِينْ يْجِي وَقْتْ الحْصَادْ، وِالوَقْتْ هَاذَاكَا تَوْ نْقُولْ لِلحَصَّادَا لِمُّوا الزِّوَانْ فِي الأُوِّلْ وْأَعْمْلُوهْ حْزِمْ بَاشْ يِتْحْرَقْ، آمَا القَمْحْ لِمُّوهْ وْحُطُّوهْ فِي مْخَازْنِي."»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index