Search form

مَتَّى 14

مُوتْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ

(مَرْقُسْ ‏6‏:‏14‏-29؛ لُوقَا ‏9‏:‏7‏-9)

1الوَقْتْ هَاذَاكَا سْمَعْ المَلِكْ هِيرُودُسْ أَخْبَارْ يَسُوعْ، 2وْقَالْ لِلخُدَّامْ مْتَاعُو: «هَاذَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، هَاذَاكَا عْلاَشْ قَاعِدْ يَعْمِلْ فِي المُعْجْزَاتْ.» 3وِقْبَلْ هِيرُودُسْ شَدْ يُوحَنَّا وْرَبْطُو وْحَطُّو فِي الحَبْسْ بِسْبَبْ هِيرُودِيَّة مَرْةْ فِيلِبُّسْ خُوهْ، 4عْلَى خَاطِرْ يُوحَنَّا قَالُّو: «حْرَامْ عْلِيكْ كَانْ تَاخُذْهَا.» 5وْحَبْ يُقْتْلُو، آمَا خَافْ مِالشَّعْبْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا حَاسْبِينْ يُوحَنَّا نَبِي. 6آمَا وَقْتِلِّي جَا عِيدْ مِيلاَدْ هِيرُودُسْ، شَطْحِتْ بِنْتْ هِيرُودِيَّة فِي الحَفْلَة، وْعَجْبِتْ هِيرُودُسْ، 7هَاذَاكَا عْلاَشْ وْعِدْهَا وِحْلِفِّلْهَا بَاشْ يَعْطِيهَا أَيْ حَاجَة تُطْلُبْهَا. 8وْكِوَصَّاتْهَا أُمّْهَا، قَالِتْ لْهِيرُودُسْ: «أَعْطِينِي رَاسْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ فِي طْبَقْ!» 9وِحْزِنْ المَلِكْ، آمَا أْمَرْ بَاشْ يِتْعْطَالْهَا الشَّيْء الِّي حَبِّتْ عْلِيهْ، عْلَى خَاطِرْ اليْمِينْ الِّي حْلِفْ بِيهْ وِالضْيُوفْ. 10وِبْعَثْ شْكُونْ، قَصْ رَاسْ يُوحَنَّا فِي الحَبْسْ 11وْجَابُوا رَاسُو فِي طْبَقْ وِعْطَاوْهْ لِلبْنَيَّة، يَاخِي هَزَّاتُو لْأُمّْهَا. 12وْجُوا تْلاَمِذْةْ يُوحَنَّا وْهَزُّوا الجُثَّة مْتَاعُو وْدِفْنُوهَا، وِمْشَاوْ وْخَبّْرُوا يَسُوعْ.

يَسُوعْ يْوَكِّلْ خَمْسَة آلاَفْ رَاجِلْ

(مَرْقُسْ ‏6‏:‏30‏-44؛ لُوقَا ‏9‏:‏10‏-17؛ يُوحَنَّا ‏6‏:‏1‏-14)

13كِسْمَعْ يَسُوعْ بِالشَّيْء هَاذَا، خْرَجْ مِنْ البْلاَصَة هَاذِيكَا فِي فْلُوكَة وِمْشَى لِبْلاَصَة مَا فِيهَا حَتَّى حَدْ. آمَا وَقْتِلِّي النَّاسْ سَمْعُوا بِيهْ، تَبّْعُوهْ مَاشِينْ عْلَى سَاقِيهُمْ مِالمْدِينَة. 14كِهْبَطْ مِالفْلُوكَة شَافْ بَرْشَة نَاسْ، يَاخِي حَنْ عْلِيهُمْ وِشْفَى المُرْضَى مْتَاعْهُمْ. 15وْفِي العْشِيَّة، جَاوْهْ تْلاَمِذْتُو وْقَالُولُو: «النْهَارْ وْفَى، وِالبْلاَصَة هَاذِي خَالْيَة، أَبْعِثْ النَّاسْ خَلِّيهُمْ يِمْشِيوْ لِلقُرَى وْيِشْرِيوْ حَاجَة يَاكْلُوهَا.» 16قَالْ يَسُوعْ: «مُوشْ لاَزِمْ يِمْشِيوْ. أَعْطِيوْهُمْ إِنْتُومَا حَاجَة يَاكْلُوهَا.» 17قَالُولُو: «مَا عِنْدْنَا كَانْ خَمْسَة خُبْزَاتْ وْحُوتِّينْ.» 18قَالْ يَسُوعْ: «هَاتُوهُمْلِي لِهْنَا.» 19وِأْمَرْ النَّاسْ بَاشْ يُقْعْدُوا الُّوطَا عْلَى الحْشِيشْ، وِخْذَا الخَمْسَة خُبْزَاتْ وِالحُوتِّينْ، وْهَزْ عِينِيهْ لِلسْمَاء، وْبَارِكْ وِقْسِمْ الخُبْزَاتْ وِعْطَاهُمْ لِلتْلاَمْذَة، وِالتْلاَمْذَة عْطَاوْهُمْ لِلنَّاسْ. 20وِالكُلْهُمْ كْلاَوْ وْشَبْعُوا. وْهَزُّوا ثْنَاشِنْ قُفَّة مْعُبّْيَة مِلِّي فْضُلْ. 21وِالنَّاسْ الِّي كْلاَوْ كَانُوا قْرَابِةْ خَمْسَة آلاَفْ رَاجِلْ، بِخْلاَفْ النْسَاء وِالصْغَارْ.

يَسُوعْ يِمْشِي فُوقْ المَاء

(مَرْقُسْ ‏6‏:‏45‏-52؛ يُوحَنَّا ‏6‏:‏15‏-21)

22وِمْبَعْدْهَا بِالضَّبْطْ أْمَرْ تْلاَمِذْتُو بَاشْ يَطْلْعُوا فِي الفْلُوكَة وْيِسْبْقُوهْ لِلجِيهَة المْقَابْلَة مْتَاعْ البُحَيْرَة حَتَّى لِينْ هُوَ يَبْعِثْ النَّاسْ يْرَوّْحُوا. 23وْبَعْدْ مَا بْعَثْ النَّاسْ رَوّْحُوا طْلَعْ وَحْدُو لِلجْبَلْ بَاشْ يْصَلِّي. وْبَعْدْ مَا غُرْبِتْ الشَّمْسْ كَانْ الغَادِي وَحْدُو. 24آمَا الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانِتْ الفْلُوكَة بْعِيدَة بَرْشَة عْلَى الشَّطْ وِغْلِبْهَا المُوجْ، عْلَى خَاطِرْ الرِّيحْ كَانِتْ عَاكْسِتْهَا. 25وِقْبَلْ الفَجْرْ جَاهُمْ يَسُوعْ يِمْشِي فُوقْ المَاء. 26آمَا التْلاَمْذَة خَافُوا وَقْتِلِّي شَافُوهْ يِمْشِي فُوقْ المَاء وْقَالُوا: «هَاذَا خْيَالْ!» وِبْدَاوْا يْصِيحُوا مِالخُوفْ. 27آمَا يَسُوعْ كَلِّمْهُمْ بِالوَقْتْ وْقَالِلْهُمْ: «اتْشَجّْعُوا. رَانِي آنَا هُوَ، مَا تْخَافُوشْ!» 28وْجَاوْبُو بُطْرُسْ: «يَا رَبْ، إِذَا كَانِكْ إِنْتِ هُوَ، أُأْمُرْنِي بَاشْ نْجِيكْ نِمْشِي فُوقْ المَاء.» 29قَالْ يَسُوعْ: «إِيجَا.» إِمَّالاَ خْرَجْ بُطْرُسْ مِالفْلُوكَة وِمْشَى فُوقْ المَاء وْجَا لْيَسُوعْ. 30آمَا كِشَافْ الِّي الرِّيحْ قْوِيَّة خَافْ، يَاخِي بْدَا يُغْرُقْ، وَلَّى عَيِّطْ: «يَا رَبْ، مَنَّعْنِي!» 31بِالوَقْتْ مَدْ يَسُوعْ يِدُّو وْشَدُّو وْقَالُّو: «يَلِّي إِيمَانِكْ ضْعِيفْ، عْلاَشْ شَكِّيتْ؟» 32وْكِطَلْعُوا فِي الفْلُوكَة هْدَاتْ الرِّيحْ. 33وِلِّي فِي الفْلُوكَة سِجْدُولُو وْقَالُوا: «بِالحَقْ إِنْتِ إِبْنْ اللهْ!»

يَسُوعْ يِشْفِي نَاسْ عِنْدْهُمْ بَرْشَة أَمْرَاضْ

(مَرْقُسْ ‏6‏:‏53‏-56)

34وْكِفَاتْ يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو البْلاَصَة هَاذِيكَا جَاوْ لْمَنْطِقْةْ جَنِّيسَارْتْ. 35وْوَقْتِلِّي امَّالِي البْلاَدْ هَاذِيكَا عَرْفُوا يَسُوعْ، نُشْرُوا الخْبَرْ مْتَاعُو فِي المَنْطْقَة هَاذِيكَا الكُلْهَا وْجَابُولُو النَّاسْ الِّي كَانُوا مُرْضَى الكُلْهُمْ 36وْطَلْبُوا مِنُّو بَاشْ يْخَلِّيهُمْ يْمِسُّوا حَتَّى الطّْرَفْ مْتَاعْ دَبْشُو. وِلِّي مَسُّوهْ الكُلْهُمْ تِشْفَاوْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index