Search form

مَتَّى 14:19

19وِأْمَرْ النَّاسْ بَاشْ يُقْعْدُوا الُّوطَا عْلَى الحْشِيشْ، وِخْذَا الخَمْسَة خُبْزَاتْ وِالحُوتِّينْ، وْهَزْ عِينِيهْ لِلسْمَاء، وْبَارِكْ وِقْسِمْ الخُبْزَاتْ وِعْطَاهُمْ لِلتْلاَمْذَة، وِالتْلاَمْذَة عْطَاوْهُمْ لِلنَّاسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index