Search form

مَتَّى 14:29

29قَالْ يَسُوعْ: «إِيجَا.» إِمَّالاَ خْرَجْ بُطْرُسْ مِالفْلُوكَة وِمْشَى فُوقْ المَاء وْجَا لْيَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index