Search form

مَتَّى 15:17

17يَاخِي مَا كُمْشْ تْشُوفُوا الِّي أَيْ حَاجَة تُدْخُلْ فِي الفُمْ تِمْشِي لِلكِرْشْ، وِمْبَاعِدْ تُخْرُجْ مِالبْدَنْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index